Inventarierea terenurilor aparţinând domeniului public, din judeţul Călăraşi, va fi gratuită

La şedinţa de lucru din 09 august 2013, la care Instituţia Prefectului a convocat specialiştii însărcinaţi cu inventarierea terenurilor disponibile pe teritoriul judeţului Călăraşi, în vederea finalizării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist una dintre problemele sesizate de către comisiile locale de aplicare a Legii 165/2013, a vizat transmiterea fără plată, către comisiile locale, din partea O.C.P.I., a datelor cadastrale aduse la zi.

Prin urmare, Instituţia Prefectului a transmis Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară această solicitare, la finele săptămânii trecute. Demersul a fost încununat de succes. Sub semnătura Directorului General Adjunct Marcel GRIGORE,  Prefectului George IACOB i-a parvenit acordul A.N.C.P.I. pentru furnizarea gratuită a unor informaţii cadastrale către comisiile locale. Astfel, în cursul zilelor de 19 şi 20 august 2013, preşedinţii comisiilor locale de aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, au preluat datele susmenţionate, puse la dispoziţie de către O.C.P.I. Călăraşi.

Această decizie asigură un sprijin consistent pentru derularea eficientă şi cu costuri cât mai reduse a activităţii de inventariere a terenurilor aparţinând domeniului public din judeţul Călăraşi.

Conform Legii 165/2013, în termen de sase luni, se doreste inventarierea tuturor terenurilor de pe raza unitãtilor administrativ-teritoriale pentru stabilirea rezervelor de care dispun comunele sau orasele, în vederea retrocedãrii în naturã a drepturilor persoanelor îndreptãtite. Teoretic, guvernul doreste ca, în loc sã despãgubeascã financiar cetãtenii care încã mai trebuie sã primeascã teren, sã facã acest lucru în naturã, chiar dacã amplasamentele sunt altele. Practic, problema retrocedãrilor care nu s-a rezolvat în 22 de ani, se vrea finalizatã în sase luni, chiar dacã asta presupune o muncã titanicã pentru primãrii. SURSA-ACTUALITATEA DE CALARASI.RO

Error