În primele 9 luni ale acestui an, 2542 de persoane s-au încadrat în muncă cu sprijinul AJOFM Călărași

AJOFM-1Ca urmare a implementării măsurilor active de stimulare a ocupării, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Călăraşi a încadrat în muncă 2542 persoane.
Prin măsura activă formare profesională, 523 de persoane au reuşit să ocupe un loc de muncă în primele 9 luni ale acestui an, în urma absolvirii unui curs de calificare/recalificare/specializare.
Prin subvenţiile acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în scopul integrării în muncă a persoanelor considerate dezavantajate pe piaţa muncii, în cele nouă luni ale anului 2014 s-au încadrat în muncă 140 de persoane dintre care: 102 şomeri cu vârsta peste 45 ani,4 şomeri părinţi susţinători unici ai familiilor monoparentale, 3 şomeri care mai au 5 ani până la pensie, 27 absolvenţi de învăţământ, precum şi 4 persoane cu vârstă până în 25 ani, cu risc de marginalizare socială.
Datorită faptului că și-au găsit un loc de muncă înainte de a expira perioada de şomaj, 168 de şomeri au beneficiat de alocaţii pentru angajare. Alte 25 de persoane au beneficiat de prime de mobilitate ca urmare a încadrării într-o localitate la peste 50 km faţă de localitatea de domiciliu.
În urma serviciilor de informare şi consiliere profesională, 898 persoane şi-au găsit un loc de muncă, iar 788 persoane s-au încadrat în muncă în urma acordării serviciilor de mediere a muncii.
”Măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor. Implementarea acestora are în vedere, pe de o parte, prevenirea şomajului şi creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, iar pe de altă parte, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă.” a precizat directorul executiv al AJOFM Călărași, domnul Nicolae Chirana.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Error