În cadrul unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, au fost prezentate direcţiile prioritare de acţiune ale poliţiştilor pentru perioada sărbătorilor şi a sezonului rece şi obiectivele urmărite în 2014

Comisar-şef de poliţie, Costache Ionel, împuternicit şeful inspectoratului, a prezentat obiectivele locale stabilite pentru anul 2014 pentru realizarea următoarelor obiective generale:
– Obiectiv general: Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
Obiective locale: – Asigurarea unui management în sistem integrat al situaţiei operative la nivelul judeţului prin activităţi de menţinere a ordinii publice în vederea reducerii infracţionalităţii stradale
– Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate prin intermediul poliţiştilor de proximitate pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor locale
– Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar
– Prevenirea şi combaterea criminalităţii, cu efect direct în ceea ce priveşte creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor
– Reducerea riscului rutier
– Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul armelor şi la regimul fondului cinegetic şi al protecţiei vânatului.
– Obiectiv general: Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontalieră, destructurarea grupărilor infracţionale.
Obiective locale: – Intensificarea cooperări poliţieneşti – Destructurarea grupărilor infracţionale care generează conflicte stradale sau sunt specializate în comiterea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite

– Obiectiv general: Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
Obiectiv local: Creşterea capacităţii Serviciului de Investigare a Fraudelor de a identifica cu operativitate ilegalităţile prin care este prejudiciat bugetul general consolidat al statului.
– Obiectiv general: Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.
Obiective locale: – Distribuirea şi utilizarea eficientă a resurselor umane în sistemul de ordine şi siguranţă publică, pentru „acoperirea străzii”
– Accesarea de fonduri europene în vederea asigurării resurselor materiale şi pregătirii personalului pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice

Acesta a prezentat şi care sunt acţiunile propuse pentru atingerea obiectivelor şi indicatorii de performanţă urmăriţi pentru fiecare acţiune în parte.

Expunerea comisarului-şef de poliţie, Chirică Costel, adjunctul şefului inspectoratului, s-a referit la prezentarea acţiunilor în derulare şi a rezultatelor obţinute până în prezent, analiza situaţiei operative înregistrate la nivelul I.P.J. Călăraşi în primele 10 luni ale anului 2013 şi transmiterea de recomandări cu privire la prevenirea furturilor de animale şi păsări, a furturilor din locuinţe, din autovehicule şi din buzunare.
Infracţionalitatea sesizată, în primele 10 luni ale anului 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, cunoaşte o creştere uşoară de 5%, poliţiştii fiind sesizaţi despre producerea a 9.516 infracţiuni. În schimb, scade cu 4,9% numărul infracţiunilor sesizate contra persoanei şi cu acelaşi procent infracţiunile contra vieţii.
Deşi infracţiunile sesizate de furt cunosc o creştere cu 2,9%, scade numărul furturilor din locuinţe cu 4,6% şi, în special scad cu 42,8% furturile din locuinţe având ca mod de operare ruperea butucului.
Există o creştere de 32% a infracţiunilor rutiere sesizate, precum şi o creştere de peste 45% a infracţiunilor sesizate în flagrant.
S-a subliniat faptul că eforturile poliţiştilor de documentare a activităţii infracţionale în dosarele penale aflate în instrumentare s-au concretizat în creşterea cu 10,8 % a numărului infracţiunilor constatate (începerea urmăririi penale) şi cu 30% a infracţiunilor constatate în flagrant.
În ceea ce priveşte soluţionarea dosarelor penale, a crescut ritmul de soluţionate cu 21%.
La 01 septembrie a.c., a fost demarată o acţiune naţionale de verificare a operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie, care vizează prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării acestor produse. În cele trei luni de acţiune pe această linie, poliţiştii I.P.J. Călăraşi au efectuat 545 de controale la societăţi comerciale şi la persoane fizice, fiind verificate şi 510 mijloace de transport. Au fost constatate 45 de infracţiuni, dintre care 34 de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 6.739.512 lei, fiind indisponibilizate bunuri în valoare de 58.616 lei. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate şi 344 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 159 potrivit Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu o valoare totală a amenzilor de 765.730 lei.

Pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice, a fost deja declanşată acţiunea Foc de artificii. Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică, potrivit Legii nr. 126/1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, în următoarele categorii:a) categoria 1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse;b) categoria 2, 3 şi 4 – articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior şi exclusiv de către pirotehnicieni. Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Este interzisă comercializarea articolelor pirotehnice către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege – 16 ani. Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 1 an.

Referitor la activitatea pe linie de arme, la nivelul judeţului Călăraşi, în primele 11 luni ale anului 2013, au fost dispuse peste 120 de măsuri de anulare sau suspendare a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor.
Situaţia statistică relevă faptul că 2016 persoane fizice deţin 2281 de arme, dintre care 1252 letale şi 1029 arme neletale, iar 29 de persoane juridice deţin 356 de arme.
Comisar-şef de poliţie, Anghel Ion, împuternicit şeful Serviciului Rutier, a prezentat o informare cu privire la rezultatele obţinute de efectivele poliţiei rutiere şi, în special, menţinerea trendului din ultimii 6 ani, de reducere sistematică a riscului rutier la nivelul judeţului Călăraşi.
În perioada 01.01 – 03.12.2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, pe raza judeţului Călăraşi, s-au produs 95 (-23) de accidente rutiere grave, soldate cu 29 (-9) persoane decedate, 82 (-23) rănite grav şi 47 (-13) rănite uşor. Principalele trei cauze au fost neacordarea de prioritate, viteza excesivă sau neadaptată şi imprudenţa bicicliştilor. Acelaşi trend descrescător s-a înregistrat şi cu privire la accidentele rutiere uşoare, fiind produse în această perioadă 191 (-65) de evenimente rutiere uşoare, soldate cu 235 (-86) persoane rănite uşor.

Ca mod de acţiune pentru perioada care urmează, pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor căderilor de zăpadă, pe drumurile publice, poliţiştii rutieri vor acţiona în cooperare cu lucrătorii secţiilor de drumuri, urmând ca, în perioadele de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene care generează blocarea circulaţiei, să fie interzisă circulaţia autovehiculelor spre zonele afectate.
S-au transmis recomandări cu privire la obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope de iarnă şi la circulaţia în condiţiile sezonului rece.
S-a precizat că închiderea temporară a unui sector de drum se efectuează în baza aprobării Comandamentului Central de Iarnă din cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine la iniţiativa Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, cu acordul Direcţiei Poliţiei Rutiere din cadrul IGPR, în baza propunerilor formulate de şefii secţiilor de drumuri naţionale şi de şefii serviciilor poliţiei rutiere.

Error