Social

În cadrul Campaniei Internaționale „19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR ȘI TINERILOR”, 1-19 NOIEMBRIE 2017, proiect educațional în parteneriat cu FICE ROMÂNIA, a avut loc în MUNICIPIUL OLTENIȚA 1

În cadrul Campaniei Internaționale „19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR ȘI TINERILOR”, 1-19 NOIEMBRIE 2017, proiect educațional în parteneriat cu FICE ROMÂNIA, în MUNICIPIUL OLTENIȚA, s-au desfășurat activități concrete, care să constituie modele de bune practici de educație formală și nonformală fiind coordonat de prof. Ilie Georgica .

Activitățile desfășurate în această perioadă:

  1. Seminarii cu părinții având temele:

„Oprește violența verbală !”;

„Nu neglija copilul și nu-l priva de afectivitate” unde s-a stabilit și modul de implicare a acestora în sprijinirea campaniei.

  1. Conferință de informare cu invitați din următoarele instituții în data de 16 noiembrie:

Poliția Municipiului Oltenița: „Modalități  de protejare a copiilor și tinerilor împotriva abuzurilor și violențelor din familie și școală”.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Consilier Cristea Georgeta: „Drepturile copilului, așa cum sunt ele enunțate în  Convenția asupra Drepturilor Copilului ”.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  .

Întâlnirea a reunit copii din unităţile de învăţământ oltenițene, invitate să participe la această activitate..

  1. Amplasare de panouri de informare realizate din desenele copiilor, în unitățile partenere:

„Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor ”.

Marcarea  Zilei  Internaționale de Prevenire a Abuzului Asupra Copilului printr-un marș  având ca scop chemarea la apărarea copiilor de violență și abuzuri urmat de un spectacol tematic.

Parteneri în activitățile propuse de coordonatorul proiectului sunt: Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Oltenița reprezentat prin director, prof. Diaconu Claudia, Școala Gimnazială „Spiru Haret” Oltenița, reprezentată prin director, prof. Țugui Monica, Gimnazială nr. 3 Chirnogi reprezentată prin director, prof. Vasile Monica și Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Oltenița, reprezentat prin director, prof. Coman Lenuța, Clubul Copiilor Nr. 1 Oltenița reprezentat prin director, prof. Constantin Georgeta – Mirela.

Scopul campaniei 2017 este de a conștientiza asupra fenomenelor de practici (inclusiv culturale)care sunt dăunătoare copiilor și de a identifica căi de acțiune pentru limitarea acestora, de a conștientiza importanța respectării drepturilor copiilor și prevenirea violenței și abuzurilor asupra acestora.

Ne-am dorit ca împreună să ajungem în fiecare casă, grupă, clasă, școală, pentru ca violența asupra copilului să devină un fenomen izolat iar creșterea și educația oricărui copil să aibă la bază dragostea și respectul pentru ființa umană, comunicarea și empatia care stau la baza unei dezvoltări armonioase.
Proiectul a demarat cu 1 Noiembrie 2017, prin mediatizarea informațiilor referitoare la desfășurarea acestuia, prin desfășurarea Campaniei 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor și prin implicarea Comitetelor de Părinți, având ca deziderat “Școala liberă de violență ! – Viața copiilor și tinerilor liberă de abuzuri !”.

Activitățile zilei de 16 noiembrie 2017 s-au desfășurat în condiții de siguranță cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Călărași- comandant lt. Col.Marcu Ionel, Jandarmeria Oltenița – comandant Coman Ioan și cu sprijinul Primăriei Oltenița.

În cadrul conferinței, colega noastră, consilier școlar Georgeta Cristea a prezentat un referat și filme despre violență:  “Violența mutilează !”, “Violența naște violență”, a dezbătut tema împreună cu copiii prezenți și le-a propus un mic test pentru înțelegerea fenomenului de violență fizică sau verbală.

Reprezentanții Poliției din cadrul secției proximitate Cojocaru și criminalistică Insp. Kutnic Mariana au împărțit materiale despre violență, au prezentat cazuri legate de această temă și filme educative despre violența în școală.

Coordonatorul proiectului, Ilie Georgica a stabilit ca activitate principală în cadrul Campaniei: diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, ca modele concrete de bune practici educative, în rândul profesorilor, elevilor și părinților. În acest sens, s-a stabilit ca în această campanie să se folosească produsele finale ale activităților organizate la nivel de cerc/clasă pe această temă.

Totodată s-a decis folosirea unor forme de artă: postere, desene, eseuri, poezii, cântece, dansuri, teatru – dramatizări, dezbateri, jocuri de rol, fotografii, PP-uri sau filmulețe pentru a-și exprima poziția lor față de violență în general , organizarea de concursuri și a unei expoziții: Stop violenței !
Considerăm că implicarea noastră a tuturor este extrem de importantă în conștientizarea respectării drepturilor copilului și în schimbarea mentalității cu privire la modul de creștere și educare a copilului din România.
Deoarece o schimbare adevărată pornește din interior ne-am gândit la o abordare directă a desfășurării acestei campanii și am transmis propunerea noastră către școli, instituții și autorități locale.
Toți partenerii implicați în cadrul acestui proiect își doresc să reușească să sprijine educarea copiilor fără violență și abuzuri, împreună să facem o lume mai sigură și mai bună
pentru generațiile care vin din urmă și care reprezintă viitorul acestei națiuni.