În atenţia contribuabililor – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene, în anul 2012

Reamintim că persoanele impozabile din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, stabilite în România, care au efectuat importuri respectiv achiziţii intracomunitare de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene, în anul 2012, potrivit art. 147^2 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea solicitării rambursării taxei pe valoarea adaugată achitată în acel stat, pană la data de 30 septembrie 2013, aşa cum am prezentat şi în Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2013 postat pe site-ul ANAF www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili.

Pentru a obţine rambursarea TVA în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România completează şi transmite, statului membru respectiv, pe cale electronică, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF formularul 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal.

 

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Formatul electronic al formularul 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal” se obţine prin folosirea programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice/Rambursare TVA din UE.

Pentru transmiterea cererii, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaţi sau să benficieze de serviciile unui deţinător de certificat digital calificat.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine :

  • accesând pagina de Internet, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Rambursare TVA din UE unde sunt postate atat Ghidul privind recuperarea TVA achitatã în alt stat membru al Uniunii Europene cât şi instrucţiunile de completare ale formularului 318;
  • birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;
  • apelând Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor la nr. de telefon 031.403.91.60

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

sursa-ARENA NEWS-CALARASI
Error