Indemnizatia de somaj-in atenția absolvenților promoția 2014

Absolvenții unei forme de învățământ promoția 2014 pot obține indemnizație de șomaj dacă, în termen de 60 de zile de la absolvire, s-au înregistrat la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM ) Călărași sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat.
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, de la data:
– expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;
– absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.
Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare. În prezent,valoarea acestui indicatori este de 500 lei.
Indemnizaţia de şomaj se acorda tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.
În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărași, absolvenţii pot beneficia gratuit de:
mediere pe locurile de muncă vacante;
informare și consiliere profesională, inclusiv instruirea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă (întocmirea unui CV, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, instruire în vederea prezentării la interviul pentru angajare, etc);
un curs de (re)calificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii.
Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași, str. 13 Decembrie nr.12, sau la telefon 0242/316542.

Responsabil mass-media,
Simona DONCIU

Error