În această lună, AJOFM Călărași organizează 13 cursuri de formare profesională——iar Angajatorii beneficiază de scutiri și subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj dacă încadrează în muncă persoane cu vârsta peste 45 de ani

În luna august a acestui an, 165 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pot urma gratuit cursuri de formare profesională pentru meseriile de : patiser, ospătar, cameristă, lucrător în cultura plantelor, tractorist și specialist în managementul deșeurilor.

Minimul de studii necesare în vederea participării la cursurile de calificare/recalificare/specializare  este de: școală generală incompletă pentru cursurile de patiser, cameristă și lucrător în cultura plantelor, școală generală pentru ospătar și tractorist , iar pentru specialist în managementul deșeurilor –studii superioare.

Cursurile se derulează pe o periodă cuprinsă între 2 săptămâni și 3 luni și sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărași (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Înscrierea la programele de formare profesională se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele  documente:

        copie act identitate;

        copie diploma studii;

        copie certificat nastere;

        copie certificat casatorie (numai pentru femei);

        talon/adeverinţa  medicală, cu menţiunea – apt de muncă sau cu restricţii;

        certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară din care sărezulte că nu realizează venituri.

În primele 7 luni ale acestui an, 25 de persoane cu vârstă peste 45 ani și 22 șomeri unici susținători ai familiilor monoparentale au fost încadrați prin  acordarea de facilități fiscale angajatorilor.

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi (AJOFM) acordă,  lunar, pe o perioadă de 12 luni, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, angajatorilor care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale. Suma respectivă se acordă agenţilor economici, în baza art. 85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  de la data încheierii convenţiei cu AJOFM Călăraşi, pentru fiecare persoană încadrată în muncă din categoriile amintite.  În prezent, indicatorul social de referinţă este de 500 lei, valoarea acestuia putându-se modifica prin Hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat în anul anterior.

            Pe lângă subvenţiile primite, angajatorii  mai beneficiază si de scutirea, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii.

            De sprijin financiar din partea AJOFM Călărași beneficiază și angajatorii care  încadrează în muncă persoane care mai au cel mult 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare. Astfel, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, este acordată o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pe perioada încadrării acestor persoane, până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Se realizează în acest mod prelungirea vieții active a persoanelor care mai au 3 ani până la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate sau a pensiei pentru limită de varstă.

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil mass-media

Simona Donciu

Error