PublicitateSocial

Forma de angajare si norma didactica a profesorilor din invatamantul preuniversitar

profesor-tabla_5695In unitatile de invatamant sau in consortiile scolare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de cel mult un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv in plata cu ora, in conditiile legii, arata art. 254 alin. (1) din Legea 1/2011 a educatiei nationale.

Contractul individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata este singura forma de angajare pentru cadrele didactice, astfel incat, apreciem ca un cadru didactic nu poate presta activitatea didactica in baza unui alt tip de contract.

Precizam ca Legea 1/2011 reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confessional astfel cum se prevede la art. 1. In consecinta, prevederile acestui act normativ se aplica si invatamantului particular.

Conform art. 262 din Legea 1/2011, activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, si cuprinde:MAI MULTE AICI-http://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/forma-de-angajare-si-norma-didactica-a-profesorilor-din-invatamantul-preuniversitar-5695.html