Din această lună, șomerii de lungă durată pot beneficia de prime de mobilitate acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj

 Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Călăraşi acordă, conform Legii 76/2002, o primă de încadrare neimpozabilă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.  

             De asemenea, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

             Începând cu 22 octombrie 2013, în conformitate cu prevederile Legii 250/2013, prima de încadrare și prima de instalare se acordă, la cerere, și șomerilor de lungă durată care sunt înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și care nu beneficiază de indemnizație de șomaj. 

             Șomerul de lungă durată este persoana care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Noi modificări privind acordarea subvențiilor

din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi (AJOFM) aduce la cunoștința angajatorilor faptul că, intrarea în vigoare, din această lună, a Legii nr. 250/2013 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, a produs modificări în ceea ce privește condițiile pentru acordarea subvențiilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în scopul încadrării anumitor categorii de persoane.

            Astfel, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată,  şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin  1 an și jumătate, și nu 2 ani așa cum era prevăzut anterior. 

            Aceeași obligație, de a menține raporturile de muncă sau de serviciu minim 18 luni, revine și angajatorilor care beneficiază de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru încadrarea în muncă a absolvenților unei forme de învățământ. În cazul încadrării în muncă a tinerilor absolvenți, angajatorii beneficiază de o sumă egală cu 1, 1.2 sau 1.5 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare, în funcție de nivelul studiilor absolveților, pe o perioadă de 12 luni.

            De asemenea, Legea 250/2013 elimină  scutirea de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor încadrate din categoriile de mai sus , scutire de care beneficiau angajatorii timp de 12 luni.  

 

 

 

 

      Responsabil mass-media,

       Donciu Simona

Error