Din 22 octombrie 2013, angajatorii trebuie să anunțe la AJOFM Călărași ocuparea locurilor de muncă vacante

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, angajatorii au obligaţia de a comunica la AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin locuri de muncă vacante se înţelege atât locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

Comunicarea locurilor de muncă vacante se face pe suport hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic sau pe e-mail, conform formularului ”Situatia privind locurile de muncă vacante”.

Articolul mai sus menționat a fost completat prin Legea 250 din 19 iulie 2013 prin introducerea unui nou alineat care prevede obligația angajatorilor de a comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la Agenție, în termen de o zi de la ocuparea acestora.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate constituie contravenţie, potrivit art. 62 din Legea 250/2013  pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 şi se sancţionează  cu amenda de la 3000 lei la  5000 lei.

Recomandăm angajatorilor, pentru a evita sancțiunile, ca, în termenul prevăzut de lege, să comunice în scris către AJOFM Călărași ocuparea posturilor declarate anterior ca fiind vacante.

Transmiterea ofertelor de locuri de muncă vacante, precum și comunicarea privind ocuparea acestora se pot face prin fax la nr. 0242.331.693, prin  e-mail: ajofm@cl.anofm.ro  , la sediul Agenţiei Locale Călăraşi, sau la punctele de lucru Olteniţa şi Lehliu.

6642 şomeri în evidenţa AJOFM Călăraşi,

 la finele lunii septembrie 2013

 

 

          La data de 30 septembrie 2013, în evidenţa Agenţei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi se aflau înregistraţi 6642 şomeri, ceea ce corespunde unei rate a şomajului de 6,10%, cu 0,2 puncte procentuale mai mică decât cea de la finele lunii august 2013. Astfel, la sfârşitul lunii anterioare, numărul şomerilor indemnizaţi a fost de 2026 persoane, iar al celor care nu beneficiază de drepturi băneşti de 4616 persoane. 

          Din totalul de 6642 persoane, un număr de 1548 sunt tineri cu vârsta până în 25 de ani.

          În ceea ce priveşte nivelul studiilor, în evidenţa AJOFM Călăraşi sunt înregistrate 230 persoane cu studii universitare, 1654 persoane care au absolvit liceul sau şcoala postliceală, precum și un număr de 4758 şomeri care au un nivel de  învăţământ primar, gimnazial sau profesional. 

           

 

 


Error