Social

CONSILUL JUDETEAN CALARASI-ANUNȚ DE PUBLICITATE

ANUNȚ DE PUBLICITATE

privind achiziția a 4 apartamente cu 3 sau 4 camere cu destinația de locuințe
Consiliul Județean Călărași, cu sediul în Municipiul Călărași, str. 1 Decembrie
1918, nr. 1, jud. Călărași, dorește achiziționarea, în Municipiul Călărași, a 4 apartamente
cu 3 sau 4 camere, cu destinația de apartamente sociale pentru copii și tineri
instituționalizați.

În acest context, Consiliul Judetean Călărași invită pe cei interesați sa depună

oferte ținând cont de următoarele:
Valoarea estimata a achiziției: 450.000,00 lei (inclusiv TVA)/apartament;
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț;
Documentația de atribuire: se poate descărca de la adresa www.calarasi.ro,
secțiunea Anunțuri;
Termen limita de depunere a ofertelor: 07.08.2023, ora 16:00;
Adresa la care se depun ofertele: Registratura Consiliului Judetean Calarasi;

Relații suplimentare: Persoana de contact: Marius NICA, e-
mail: marius.nica@calarasi.ro, tel: 0242 311 301, interior: 156, de luni până joi

între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.CJ CALARASI