RADIO TV OLTENITA
PoliticSocial

COMUNICAT DE PRESĂ-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) CĂLĂRAȘI

COMUNICAT DE PRESĂ
OCPI CĂLĂRAȘI, 08.05.2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) CĂLĂRAȘI a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu OCPI CĂLĂRAȘI pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciarã 2015–2023 (PNCCF), unitãțile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã, suma de 150.000 de lei/UAT, fațã de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodatã, potrivit modificãrilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicitãții imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnã cã primãriile nu pierd fondurile alocate dacã nu finalizeazã lucrãrile pânã la sfârșitul anului.
În această perioadă, OCPI CĂLĂRAȘI organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz).
Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul-primarului-v04.pdf.
Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI Călărași cu fiecare UAT solicitant.
Contractele de finanțare între OCPI CĂLĂRAȘI și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.
După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică.
Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor cãtre primãrii va fi efectuat dupã deschiderea cãrților funciare aferente imobilelor recepționate.

În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul CĂLĂRAȘI este următoarea:

Lucrări finalizate la nivel de UAT: Ștefan Vodă, Nana, Roseți
Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 18 sectoare cadastrale din UAT-urile: Belciugatele, Căscioarele, Chirnogi, Lehliu Gară, Radovanu, Sărulești, Sohatu, Valea Argovei
Lucrări în derulare la nivel de UAT: Frumușani
Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 8 sectoare cadastrale din UAT-urile: Belciugatele, Mânăstirea, Mitreni

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro).
De asemenea, în cadrul PNCCF lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate din bugetele locale ale UAT-urilor.
Persoană de contact: domnul Leontin Constantin SAVA
Tel. 0751 095 702
E-mail: leontin.sava@ancpi.ro