Social

COMUNICAT DE PRESĂ -OCPI CĂLĂRAȘI,

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitație, în 2020, lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în peste 500 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Pentru primele 246 de comune, procedurile de atribuire vor fi inițiate în luna aprilie. Printre acestea se numără nouă UAT-uri din județul Călărași Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

Comunele din județul Călărași pentru care vor fi scoase la licitație lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor, în luna aprilie a acestui an, sunt: Curcani, Dor Mărunt, Dorobanțu, Grădiștea, Perișoru, Sărulești, Spanțov, Șoldanu și Ulmeni, iar suprafața vizată este de 94.185 de hectare.
Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.
Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” are o valoare de aproximativ 313 de milioane de euro și vizează realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru o suprafață de aproape 5,8 de milioane de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României.

În anul 2019, ANCPI a lansat patru proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor din aproximativ 400 de UAT-uri din cele 660 de comune din 40 de județe, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile.
În prezent, 149 de comune sunt contractate sau în procedură de licitație, dintre care 89 au deja contracte semnate și lucrările sunt în derulare, iar 60 sunt în curs de evaluare.
De asemenea, anul trecut, în județul Călărași au fost eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), peste 32.500 de cărți funciare. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale ANCPI, prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Călărași
În prezent, din totalul de 55 de UAT-uri din județul Călărași, patru (Frumușani, Nana, Roșeți și Ștefan Vodă) sunt cadastrate în proporție de sută la sută, iar în alte 14 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Purtător de cuvânt:
Ionica SAVA, Purtător de cuvânt