RADIO TV OLTENITA
Social

Comunicat de presă-ACEDO si SASTIPEN-lanseaza proiectul „Capacitarea si Abilitarea Romilor prin Lobby si Acțiune!”

5 iulie 2022

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, alături de partenerii săi – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului – ACEDO, implementează, în perioada 01.03.2021-31.08.2022, proiectul „Capacitarea si Abilitarea Romilor prin Lobby si Acțiune!”.

Acest proiect își propune să crească capacitatea grupurilor vulnerabile din 12 comunități rurale interetnice din județele Brăila, Călărași și Constanța.

Proiectul va îndeplini obiectivul general stabilit prin cele 3 obiective specifice:
1. Crearea și mobilizarea a 12 grupuri interetnice de reprezentare și acțiune la nivelul a 12 comunități rurale pe o perioadă de 18 luni.
2. Creșterea implicării la viața comunității a 660 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (romi și neromi) din 12 comunități rurale interetnice pe o perioadă de 18 luni.
3. Îmbunătățirea procedurilor de transparență și guvernanță la nivelul a 3 organizații rome pe o perioadă de 13 luni (Obiectiv de dezvoltare organizațională).

Pe parcursul proiectului, au fost create 12 grupuri de inițiativă locală la nivelul celor 3 județe (Călărași, Constanța și Brăila), iar parte dintre aceste grupuri au fost formalizate în organizații neguvernamentale, respectiv asociații. Aceste asociații locale au potențialul de a deveni parteneri activi pentru autoritățile publice în consultarea comunității, identificarea de soluții și implementarea de proiecte.

În data de 7 iulie 2022, se lansează, în județul Călărași, cele 4 asociații locale, sprijinite de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului – ACEDO:
• Asociația Comunitară Ulmeni
• Asociația Comunitară Chirnogi
• Asociația Comunitară Curcani
• Asociația Comunitară Mânăstirea

Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând https://www.facebook.com/CapacitareaRomilor .

Parteneriatul este unul solid, format din din 3 ONG-uri rome: Fundația Agenția „Împreună” (solicitant) cu o experiență de peste 20 de ani in dezvoltare comunitara, advocacy și interculturalitate; Organizația Sastipen (partener 1) cu o experiență de 13 ani în dezvoltarea de metodologii de intervenție la nivel comunitar și strategii de comunicare între comunitate și autorități locale; Organizația ACEDO (partener 2) cu o experiență de 6 ani în lucrul cu grupurile dezavantajate cu focus pe educație și incluziune socială.

Proiect derulat de Fundația Agenția „Împreună” în parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului – ACEDO cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacitării grupurilor vulnerabile din 12 comunități rurale interetnice din județele Brăila, Călărași și Constanța.

Despre Programul Active Citizens Fund România:
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.