RADIO TV OLTENITA
CulturalVideo

Colegiul Național ,,Neagoe Basarab “a avut în  derulare proiectul de mobilitate ERASMUS+            PREDAREA-ÎNVĂȚAREA PRIN TIC  2018-1-RO01-KA101-047662 

Social Media in the Classroom
Predare învățare prin tic
Perioada de mobilitate
17-22.12.2018

 

 

În anul  școlar 2018-2019, Colegiul Național ,,Neagoe Basarab “a avut în  derulare proiectul de mobilitate

ERASMUS+            PREDAREA-ÎNVĂȚAREA PRIN TIC 

2018-1-RO01-KA101-047662  coordonatorul proiectului fiind prof.Ghergu Cezar iar din echipa de proiect făcând parte cadrele didactice Anghel Daniel,  Chițu Ecaterina, Chițu Lucian , Ciocea Vasilica , Cucuianu Marița ,Gheorghe Monica și Șerban Doina.

Cei șapte profesori au participat la cursurile oferite de Centrul Europass Teacher Academy Florența din Italia în perioada 17-21.12.2018 susținute de doamna profesoară Tatiana Speri.

Scopul acestui curs a fost familiarizarea cursanților cu aspecte practice privind utilizarea social media în clasa noastră.

Competențele generale urmărite :

 • Formarea și dezvoltarea competențelor de predare –învățare utilizând TIC;
 • Cunoașterea și înțelegerea de către participanți a diferitelor tipuri de platforme , programe și utilizarea diferitelor medii sociale în sala de clasă;
 • Stimularea interesului participanților pentru utilizarea mediilor sociale în sala de clasă .

Obiective specifice:

 • Accesarea diferitelor surse de informare în scopul documentării;
 • cum să faci o căutare mai ușoară, să creezi o listă de redare despre diferite subiecte, să distribui și să încorporezi videoclipuri și liste de redare (Social Media pentru resurse audio-vizuale) ;
 • gestionarea unei săli de clasă virtuale, trimiterea de sarcini, căutarea și partajarea materialelor utile, comunicarea cu studenții și părinții (Grupul și Social Media);
 • Propunerea de sarcini și exerciții prin intermediul Social Media;
 • Schimbul de imagini
 • Conceperea și utilizarea materialelor
 • gestionarea grupurilor, interacțiunea, comunicarea, partajarea materialelor;
 • Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii/perfecționării deprinderilor practice;
 • Cunoștințe despre problemele etice și abilitățile de gestionare a setărilor de confidențialitate pentru utilizarea sigură a Social Media.
 • Conceperea sarcinilor de evaluare în mediu electronic-probe de evaluare/grille/bareme

folosind diverse platforme.

 • Creerea și administrarea clasei digitale prin utilizarea platformei Edmondo
 • Utilizarea eficientă a dispozitivelor mobile(telefon,Tabletă) în diferite etape ale procesului de predare învățare
 • Îmbunătățirea nivelului de pregătire în domeniul tehnologiei informației prin dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnologiilor web 2.0
 • Inovarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin integrarea eficientă a tehnicilor și metodelor interactive
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin transferal de bune practice din educația europeană.

 

 

Prin acest proiect de mobilitate metodele de predare -evaluare au fost îmbunătățite la clasă ,elevii fiind mai receptivi și mai conectați.

Au urmat workschop-uri susținute de profesorii participanți astfel încât fiecare profesor al liceului să  poată  aplica la clasă metodele noi de predare și  evaluare folosind noile plarforme.

În data de 23.05.2019 cu ocazia întâlnirii directorilor de licee din județul Călărași a fost realizată expoziția de desen și fotografie,,Erasmus +și Social Media prin ochi de copil” cu desene realizate de elevi , cu aspecte de la workschop-uri și a fost făcută și o prezentare a proiectului Erasmus + aflat în derulare în cadrul liceului.

Mai multe aspect despre proiect se pot obține accesând linkurile:

 

https://padlet.com/cucuianumarcela/sdgh54ihyuop

 

https://iteach.ro/mod/file/search.php?subtype=file&owner_guid=39567&page_owner=39567

 

Cum era și firesc după mobilitatea profesorilor urmează un nou proiect Erasmus+ 2019 -2020

1-RO01-KA102-062448 “VIITORI INFORMATICIENI PENTRU EUROPA DIGITALĂ”acesta având ca scop dezvoltarea unui cadru educațional prin care CNNB să poată oferi elevilor din grupul țintă posibilitatea de a valorifica mai bine oportunitățile oferite de mediul economic.

Mai multe aspecte legate de noul proiect se pot afla accesând linkurile:

 

https://padlet.com/erasmus_infoed_cnnb_19/3wsvbvuzo23j

 

https://www.facebook.com/Erasmus.INFOED.CNNB/