CulturalVideo

CHIRNOGI-Lansarea cartii LEGENDE ALE FOLCLORULUI ROMANESC de N.MAVRODIN !

Muzeul de etnografie și istorie locală Chirnogi a organizat astăzi 08 iunie 2021  lansarea cărții prof. Nicolae Mavrodin : LEGENDE ale FOLCLORULUI ROMÂNESC.Marți 08 iunie 2021 in cadrul muzeului de istorie și etnografie locala din Chirnogi,a mai avut loc un act de cultură. Dl. profesor Nicolae Mavrodin din Oltenița a lansat la cei 74 de ani cea de-a 71 carte.Domnia sa este un prolific scriitor ce atacă o vastă gamă de la istorie la politică,de la artă la muzică.In această ultimă carte a încercat și a și reușit cu succes sa prezinte în premieră o serie de scriitori in versuri, domnia sa fiind și un excelent epigramist.Profesorul Nicolae Mavrodin a fost felicitat de cei prezenți în alocuțiunile prezentate. Au luat cuvântul în fața celor prezenți ( pe platoul din fața muzeului de istorie și etnografie locala din Chirnogi) in aer liber domnul primar Ion Stefan, preacucernicul părinte sachelar Fanel Burulean fiu al comunei,d-na bibliotecară prof. Maria Stama și bineînțeles protagonistul principal profesor Nicolae Mavrodin.A avut intervenții si a asigurat ghidajul in muzeu dna scriitor Aurora Georgescu.Au mai fost prezenți domnul viceprimar al comunei Chirnogi ing.Adrian State, directorul școlii gimnaziale Nr 3 Chirnogi profesor Monica Vasile și alți invitați.Invitatul de marcă a fost distinsa doamnă cercetător etnograf Doina Isfanoni de la muzeul național al satului Dimitrie Gusti din București. Distinsa doamnă a felicitat pe domnul Mavrodin,pe domnul primar și comunitatea din Chirnogi pentru realizarea acestei mici instituții culturale ce acționează ca o ,,pedala a istoriei”, conservând elemente ale lumii rurale,într-o lume în care persista întrebarea ,,de unde ești ? ” și se simte nevoia unei identități culturale. Reputatul cercetător în domeniul etnografiei,a trasat o serie de linii directoare pentru o mai bună funcționare a acestei instituții directorului muzeului de istorie și etnografie locala Relu Cotoban..La sfârșitul manifestării,la care a participat și un copil Andrei,au mai fost donate și diplome ale unui rapsod popular al comunei Chirnogi dl Ghiță Ciolan,apoi părintele Fanel Burulean a cantat ,, Hristos a înviat și axionul învierii Domnului ,, Îngerul a strigat”. A consemnat pentru Radio tv Oltenița corespondentul din teritoriu ing.Relu Cotoban.
RADIO TV OLTENITA

OPRITI PLAYERUL AUDIO-DIN DREAPTA (SUS) PTR. O BUNA VIZIONARE A MATERIALELOR VIDEO