Chiriașii ANL vor putea cumpăra locuințele în rate lunare

ANLMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a creat cadrul legal pentru vânzarea cu plata în rate lunare a locuințelor construite prin programul ‘Locuințe pentru tineri, destinate închirierii’, implementat de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).
Astfel, proiectul de ordonanță inițiat de MDRAP pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL a fost aprobat de Guvern în ședința de astăzi.
Noile prevederi stabilesc ca, pentru plata în rate, avansul să fie cel puțin 15% din valoarea de vânzare, iar dobânda să fie constituită din dobânda de referință a BNR, la care se adaugă două puncte procentuale. Ratele vor fi achitate către deținătorii unității locative respective, iar dobânda va fi aplicată la valoarea rămasă de achitat a locuinței.
Transferul de proprietate asupra locuinței către cumpărător se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, până atunci locuința rămânând în administrarea autorităților administrației publice locale. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun.
Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferentă acesteia, pe durata existenței clădirii. Având în vedere numărul mare de solicitări de locuințe din partea tinerilor, modificarea legislativă aprobată astăzi urmărește tocmai accelerarea procesului de vânzare a locuințelor, astfel încât să se acumuleze fonduri pentru construirea de locuințe noi.
Banii încasați din rate vor fi utilizați pentru finanțarea unor noi proiecte sau programe de construcții de locuințe. Modul de constituire și de plată a avansului, a ratelor lunare, inclusiv a ratei dobânzii și a majorărilor de întârziere, vor fi stabilite în Normele metodologice pentru punerea în aplicare a noilor prevederi.MAI MULTE AMANUN TE —AICI !

 

Error