RADIO TV OLTENITA
Social

CAR PENSIONARI -OLTENITA-1 Octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Mesajul Domnului Președinte STOICA EDUARD DAN
cu prilejul zilei de
1 Octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Dragi seniori,
În anul 1991, Organizația Națiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca Zi Internaţională a Persoanelor Vârstnice, iar câteva luni mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/91 cu titlul “Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”, principii care consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa la activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei.
1 Octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice reprezintă, fără îndoială, un moment de bucurie și de sărbătoare. Totodată, el ar trebui să fie și unul al reflecției asupra condiției vârstnicului, atât la nivel național, cât și internațional.
Vă urez tuturor, în numele Consiliului Director al Asociației C.A.R.P. “OLTENITA, un sincer ,,La mulţi ani!” sănătate, fericire si viaţă lungă .