Calea instanţelor judecătoreşti, singura şansă de eliberare a diplomelor studenţilor Universităţii SPIRU HARET

Certurile dintre reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Universitatea Spiru Haret au avut ca rezultat încălcarea drepturilor a IV promoţii de studenţi fără diplome de absolvire eliberate sau cu diplome eliberate şi nerecunoscute de către Minister.

Ei se ceartă, dumneavoastră aveţi de suferit.

Un sumar a lucrurilor pe care ce trebuie să ştiţi, paşii ce vor trebuii urmaţi şi actele de care aveţi nevoie pentru a vă demonstra dreptatea – le vom expune mai jos:

Recunoaşterea studiilor, diploma de licenţă şi suplimentul la diploma se pot obţine numai în baza unei hotărâri judecătoreşti..

Absolvenţii cărora studiile nu le sunt recunoscute şi drept urmare diploma şi suplimetul la diploma nu le-au fost eliberate, au o singură obtiune şi anume:

Să urmeze calea instanţelor judecătoreşti chemând în judecată Universitatea Siru Haret. Prin cererea de chemare în judecată se va solicita:

1. Obligarea Universităţii Spiru Haret la eliberarea diplomei de licenţă şi a suplimentului la diploma;

2. Obligarea acestora la cheltuielile de judecată suportate de către dvs. cu acest proces.

Bine de ştiut: Ministerul Educaţie Naţionale va fi introdus de către Ministerul Educaţiei Naţionale ca şi chemat în garanţie. Acesta va fi obligat la recunoaşterea diplomelor de licenţă şi a suplimentului la diploma prin eliberarea tipizatelor.

În concluzie, atât Ministeurl Educaţiei Naţionale cât şi Univeristatea Spiru Haret vor sta în proces şi vor răspunde pentru nedreptăţile ce vi le-au făcut.

Este de ştiut şi faptul că, înainte de a trece la acţionarea în instanţă a celor două instituţii, trebuie parcursa o procedură antejudiciara, procedura ce constă în formularea unor plângere prealabile prin care se solicita eliberarea diplomelor iar în sens contrar motivarea acestor instituţii. Plângerile pot fi introduse atât de dvs. cât şi de reprezentantul legal al dvs.

În demararea procedurii antejudiciare cât şi judiciare, o serie de documente ar fi utile cauzei:

  • Adeverinţa de Licenţă;
  • Foaie matricolă (dacă deţineţi)
  • un contract de studii încheiate cu Universitatea (măcar un contract încheiat între dvs. şi instanţă / în actest contract se regăseşte formă de învăţământ urmată de către fiecare dinte dvs.)
  • chitantece atestă plata taxelor corespunzătoare anilor de studii (o parte din aceste chitanţe)
  • Cereri de eliberare a diplomelor de Licenţă/ de recunoaştere a Diplomelor de Licenţă (acolo unde există)
  • Răspunsuri primite din partea Universităţii şi/sau a Ministerului (dacă există)
  • Orice alte documente ce atestă legătura dintre dvs. cu Universitatea Spriru Haret–MAI MULTE AMANUNTE–AICI !
Error