BANCA NATIONALA si BANCA AGRICOLA din OLTENITA!Va mai amintiti?

OLTENIŢA, joi 22 iunie 1969
Fotografia reprezintă un grup de funcţionari ai Băncii Naţionale (B.N.) şi ai Băncii Agricole (B.A.) făcută
în sala mare de operaţiuni, cel mai mare spaţiu din cadrul clădirii Băncii Naţionale dată în folosinţă la jumătatea
lunei iunie 1969 şi reprezintă :
de la stânga la dreapta:
– un necunoscut (de la casierie), Boeraşu Enache (B.A.) inspector sector agricol, cooperative agricole de
producţie (C.A.P.); în spatele lui, puţin spre dreapta Ţală Ion (B.N.) inspector principal sector de stat; Mihăilescu
Gheorghe (B.N.) statistician; în spatele lui Jelea Mihai contabil ghişeu; Călinescu Vilmuş (B.N.) inspector
sector comercial; în spatele lui, Ciocârdel Ilie (B.A.) inspector principal sector de stat; Catană Dumitru (B.N.)
inspector sector de stat indistrie; în spatele lui Săndoi Constantin (B.A.) inspector subunităţi achiziţii şi S.M.T.;
Andrei Ion (B.N.) portar – cel mărunt – Baicu Niculae (B.A.) inspector sector C.A.P.; Paul Amu (B.A.) inspector
principal întreprinderi agricole de stat; Mândroiu Aurel (B.N.) contabil şef.
În ziua următoare, au participat la inaugurarea cadre de conducere din Centrala Băncii Naţionale şi din
Centrala Băncii Agricole, iar în continuare, spre seară a avut loc o petrecere inaugurală, masă festivă şi dans
cu familiile, care s-a prelungit după miezul nopţii. Această petrecere a fost şi prima şi ultima întrucât după alimentarea
cu numerar a tezaurului băncii, asemenea petreceri, din raţiuni de securitate, sunt interzise cu
desăvârşire. Este adevărat că o dată cu clipele unice petrecute, se duc şi amintirile frumoase.
Trist dar adevărat. Au fost circa o sută de persoane.
Fotografia reprezintă impunătoarea şi rezistenta clădire a Băncii Naţionale filiala raionului Olteniţa formată
din parter şi etaj, cu soclul mai sus cu un metru faţă de nivelul solului, care a fost dată în folosinţă în luna
iunie 1969.
Se integrează în mod organic şi face parte din cadrul edilitar pitoresc, fiind situată cu faţa spre nord, în
partea de sud a parcului, în mijlocul căruia se află monumentul eroilor din primul război mondial 1916-1918.
Figurează pe adresa Cuza Vodă nr. 131. În 1969, când a fost dată în folosinţă şi când parcul era în formă de pătrat,
bulevardul Republicii care pornea de la gară şi mergea spre centrul oraşului, ocolea pe partea dreaptă sau
pe stânga după caz, grădina publică.
În timpul regimului comunist autorităţile locale, formate din persoane neautohtone, veniţi de aiurea, nelegaţi
prin şi cu nimic sufleteşte de oraş – au mutilat parcul, l-au străpuns cu două căi de acces laterale, pe lângă
monument, pentru fluidizarea traficului.
Nu numai gazele de la eşapamentul maşinilor dar şi trepidaţiile mijloacelor de transport vor grăbi sfârşitul
acestui frumos monument al oraşului nostru care confirmă contribuţia prin jertfe a fiilor oraşului la marele
război care a condus la făurirea României Mari.
O FOTOGRAFIE DETERMINATĂ DE UN EVENIMENT UNIC. 19 septembrie 1985
Ieşirea la pensie a domnului Stoian Gheorghe director la Banca Naţională filiala Olteniţa. Fotografia făcută
pe scările de la intrarea principală a clădirii reprezintă salariaţii Băncii Naţionale filiala Olteniţa şi Băncii
pentru Agricultură şi Industrie Alimentară filiala Olteniţa care aveau sediile în acelaşi local.
Rândul 1: Catană Dumitru, Stoian Gheorghe, Câmpeanu Alexandrina şi Dan Mihai. (ultimul decedat în
sept.2008. A fost contabil şef B.N.R.)
Rândul 2: Chiforescu (Ionescu) Sonia, Raftu (Ţală) Mariana, Niţu Elena, Cazacu Alexandrina, Tovarnichi
Cornelia şi Velicu
Rândul 3: Bilea Alexandrina, Sava Maricica, Baltoş Stela, Cibu Elena, Gică Potcovaru.
Rândul 4: Ene Marin, Mihai Păsat, Ciocârdel Ilie, Cibu Ion, Marieta Lungu.
Rândul 5: Tanţa Constantin, Ion Ţală, Paul Amu (scrie şi pe piept), Popescu Livia, Pleșa Florin, Sandu
Valeria, Mioara Catană.
Rândul 6: Maricica Cătănuş şi portarul de serviciu.
Pe stâlpul din stânga scrie: Banca Naţională a Republicii Socialiste România filiala Olteniţa, iar pe cel
din dreapta, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară filiala Olteniţa.