Social

Asociația Ai vointa Ai putere-Proiectul ,, Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19!

Asociația Ai vointa Ai putere împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Asociația Profesională Nonguvernamentală de Asistență Socială ASSOC implementează in județul Călărași și județul Giurgiu
Proiectul ,, Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19!,, ?
Vom asigura pentru 300 de vârstnici produse de igienă, măști, consiliere socială și asistență medicală.
Acest proiect este coordonat de departamentul de Asistență socială al Asociației Ai vointa Ai putere !
Voință și putere in tot!