Aproximativ 400 locuri de muncă sunt oferite la Bursa locurilor de muncă din 27 septembrie 2013

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași vine în întâmpinarea persoanelor care se află în căutarea unui job cu o oferă de 397 locuri de muncă. Acestea vor fi puse la dispoziția solicitanților în cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenții promoției 2013, acțiune ce se va desfășura mâine, 27 septembrie 2013, începând cu ora 9,00, atât la Agenția Locală din Călărași, cât și la agenția Locală Oltenița. 

Până la data prezentă, și-au anunțat participarea la bursa locurilor de muncă  un număr de 9 agenți economici.

Numărul ofertelor de locuri vacante este echilibrat, în sensul că, din totalul de 397 posturi, 174  sunt pentru persoanele care dețin experiență în muncă, iar alte 223 posturi pot fi ocupate de persoanele fără experiență.    

Principalele domenii de activitate în care sunt oferite locurile de muncă sunt:

        confecții textile – 163 locuri – pentru meseriile/ocupațiile: confecționer îmbrăcăminte, referent resurse umane, femeie de serviciu și muncitor necalificat;

        industrie – 21 locuri – tranșator, măcelar, laborant chimist, manager de proiect, specialist în achiziții, asistent IT, inginer electrician, operator chimist, operator stație de epurare, brutar, muncitor necalificat;

        transporturi –  41 locuri – șofer mașină de mare tonaj, șofer autobuz, șofer taxi, sudor electric și autogen, vopsitor auto, spălător vehicule;

        comerț – 33 locuri – agent vânzări, șofer autoturisme și camionete, lucrător comercial, casier, manipulant marfă, ;

        construcții metalice – 8 locuri – muncitor necalificat, inginer mecanic, strungar;

        tâmplărie aluminiu și mase plastice – 17 locuri – montator pereți și plafoane din ghips-carton, confecționer tâmplărie aluminiu și mase plastice, zidar pietrar, referent, contabil, operator calculator, muncitor necalificat ;

        construcții – 45 locuri – macaragiu, lăcătuș mecanic, mașinist, sudor, electrician, mașinist pod rulant, stivuitorist, mecanic utilaj, instalator sanitar, instalator termic

        alte domenii de activitate – 69 locuri –  expert accesare fonduri europene, technician topometrist, agent asigurări, agent de marketing, referent casier, tipograf, psiholog, asistent medical, economist, operator calculator, inginer agronom, agent de turism, muncitor necalificat.

La  această bursă au acces toate categoriile de persoane, AJOFM Călărași acordând o atenţie deosebită grupurilor considerate dezavantajate pe piaţa muncii, precum: persoanele cu handicap, tinerii proveniti din centrele de plasament, , persoane de etnie roma, etc

 

 

Responsabil mass-media,

  Simona DONCIU

Error