ANUNŢ- Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, cu sediul în localitatea Olteniţa, str. Portului , nr.3 , judeţul Călăraşi organizează concurs

radio-tv-oltenitaANUNŢ
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, cu sediul în localitatea Olteniţa, str. Portului , nr.3 , judeţul Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
– administrator financiar I ( contabil ) (S) – 1 post
– secretar I (S) – 1 post ,
conform HG 286/23.03.2011.
Calendarul concursului :
Depunerea dosarelor : la secretariatul unităţii , în perioada 25 oct-14 nov. 2016 , în zilele lucrătoare , în intervalul orar 900-1400 ;
Selecţia dosarelor depuse : 15.XI.2016 ;
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 15.XI.2016, ora 1400;
Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 16.XI.2016, în intervalul orar 900-1200 ;
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 16.XI.2016, ora 1600;
Susţinerea probei scrise : 17.XI.2016 , ora 900;
Afişarea rezultatelor probei scrise : 17.XI.2016 , ora 1600;
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise : 18.XI.2016, în intervalul orar 900-1200 ;
Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise : 18.XI.2016, ora 1600;
Susţinerea probei practice : 21.XI.2016 , ora 900;
Afişarea rezultatelor în urma susţinerii probei practice : 21.XI.2016 , ora 1600;
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice : 22.XI.2016, în intervalul orar 900-1200 ;
Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei practice : 22.XI.2016, ora 1600;
Susţinerea inteviului : 23.XI.2016 , ora 900;
Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului : 23.XI.2016 , ora 1600;
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului : 24.XI.2016, în intervalul orar 900-1200 ;
Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii interviului : 24.XI.2016, ora 1600;
Afisarea rezultatelor finale : 25.XI.2016 , ora 1100 .
CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI SE VOR PREZENTA LA POST ÎN DATA DE DE 02.XII.2016 .
Pentru participarea la concurs ,candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru administrator financiar ( contabil ) I ( S ) :
1)   studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2)   vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
3)   cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.
Pentru secretar I ( S ) :
1)   studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2)   vechime în specialitate sau în specialități înrudite cu atribuțiile specifice postului : minim 5 ani;
3)   cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer .
Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa :
Compartimentul secretariat , tel. 0242515792 , persoana de contact Gaţea Florina- secretar şef .

DIRECTOR,
PROF. ELENA BECHERU