RADIO TV OLTENITA
PublicitateSocial

ANI(Agentia Nationala de Integritate)-Conflict de interese administrativ—BARBU GHEORGHIȚĂ-Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oltenița, Jud. Călărași

barbuCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local din data de 30 august 2012 (privind aprobarea asocierii C.L. al Municipiului Oltenița cu Asociația Fonduri Europene – Consultanță Curcani și cesiunea către Asociație a 20 de părți sociale la S.C. Termourban S.R.L.), respectiv la adoptarea hotărârii din data de 27 septembrie 2012 (privind aprobarea asocierii C.L. al Municipiului Oltenița cu Asociația Fonduri Europene – Consultanță Curcani și majorarea capitalului social al S.C. Termourban S.R.L. Oltenița cu 20 de părți sociale în valoare de 10 lei fiecare și achitarea acestora de către Asociația Fonduri Europene – Consultanță Curcani), în condițiile în care, la data adoptării acestor hotărâri, persoana evaluată deținea calitatea de membru fondator al Asociației Fonduri Europene – Consultanță Curcani.

 

Persoana evaluată a avut, astfel, posibilitatea să anticipeze beneficiul rezultat în urma acestei asocieri, respectiv creșterea participației Asociației în cadrul S.C. Termourban S.R.L., dat fiind faptul că   societatea comercială TERMOURBAN S.R.L. a fost înființată de către Consiliul Local al Municipiului Oltenița (50.050 părți sociale) împreună cu Asociația Fonduri Europene – Consultanță Curcani (20 părți sociale), conform Hotărârii Consiliului Local din data de 03 octombrie 2012.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 75, lit. f), art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 .

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 noiembrie 2015-sursa-https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=2055&M=NewsV2&PID=20