AJOFM Călărași sancționează angajatorii care nu declară locurile de muncă vacante

Reamintim tuturor angajatorilor, indiferent de forma de capital, privat de stat sau mixt, că, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, au obligaţia de a comunica La AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin locuri de muncă vacante se înţelege atât locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

Comunicarea locurilor de muncă vacante se face pe suport hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic sau pe e-mail, conform formularului ”Situatia privind locurile de muncă vacante”. Necomunicarea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amenda de la 3000 lei la  5000 lei.

Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe site-uri, nu exonerează firmele respective de obligaţia de a  anunţa posturile disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.

Transmiterea ofertelor de locuri de muncă vacante se poate face prin fax la nr. 0242.331.693, prin  e-mail: ajofm@cl.anofm.ro  , la sediul Agenţiei Locale Călăraşi, sau la punctele de lucru Olteniţa şi Lehliu.

Pentru săptămâna curentă, în evidența AJOFM Călărași sunt înregistrate 81 locuri de muncă vacante, dintre care 69 în domeniul confecțiilor textile (confecționer mașinist și muncitor necalificat), 6 în comerț        ( vanzătoare, ospătar, agent comercial, manipulant mărfuri) și 6 în alte domenii de activitate (instructoare aerobic-fitness, strungar, secretară, șofer).

AJOFM  Călăraşi

 organizează,  în această lună , 3 programe de formare profesională

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Călăraşiorganizează, în luna iulie 2013,  3 programe de formare profesională gratuite pentru persoanele care nu realizează venituri.

Cele 42 de persoane care vor beneficia gratuit de programele de formare organizate în această lună  vor fi pregătite în meseriile de: operator introducere, validare şi prelucrare date, fierar betonist și confecționer asamblor articole textile.

În primul semestru al anului 2013,  AJOFM Călăraşi a organizat 23 cursuri de formare profesională, la aceste programe fiind incluse  380 persoane, din care 194 şomeri din mediul rural.

De asemenea, ca urmare a absolvirii unui curs de formare profesională, în primele 6 luni ale acestui an, 227 persoane şi-au găsit un loc de muncă.

281 locuri de muncă vacante puse la dispoziția lucrătorilor români,

 prin rețeaua EURES

  

 

            Pentru săptămâna curentă, statele UE oferă lucrătorilor români 281 locuri de muncă vacante, astfel: 

Norvegia

       Senior inginer electric – 1 post (studii superioare în domeniul electric, 7 ani experiență, limba engleză –fluent);

       Bucătar șef – 1 post (calificare, experiență, cunoștințe bune de limba engleză);

       Bucătar -3 (calificare, experiență, cunoștințe bune de limba engleză);

       Bucătar a la carte – 1post (calificare, 3 ani experiență, cunoștințe bune de limba engleză);

       Patiser – 1 post (calificare, experiență, cunoștințe bune de limba engleză).

Austria

       Muncitor în domeniul forestier – 10 posturi (cunoștințe  limba germană nivel mediu spre avansat);

Slovacia

       Lucrător cu mașini de cusut– 6 posturi (studii gimnaziale, limba slovacă). 

Germania

       Operator mașini mase plastice– 4 posturi (calificare, permis conducere, limba germană);

       Bucătar – 45 posturi (calificare, experință, cunoștințe bune de limba germană);

       Ospătar – 60 posturi (calificare, experință, cunoștințe foarte bune de limba germană);

       Barman -30 posturi (calificare, experință, cunoștințe foarte bune de limba germană);

       Manager restaurant a la carte – 10 posturi (calificare și experienșă profesională ca manager de hotel/restaurant, foarte bune cunoștințe de limba germană și bune cunoștințe de limba engleză);

       Specialist IT (inginer, tehnician) – 25 posturi (diplomă de licență în informatică/inginerie electrică, matematică, fizică, cunoștințe foarte bune de limba engleză);

Suedia

       Tehnician în industria laptelui– 1 post (studii superioare, experiență minim 2 ani, limba engleză);

Belgia

        Manager proiect – 1 post (studii universitare cu o experiență de 6 ani în IT sau studii non-universitare cu o experiență de 12 ani în IT, 2 ani experiență în management de proiect, limba engleză);

        Analist programator – 1 post (studii superioare, minim 2 ani experiență în IT sau non-universitare cu minim 4 ani experiență în IT, limba engleză);

Franța

        Kinetoterapeut- 3 posturi (autorizație de exercițiu în Franța, limbha franceză nivel B1)

        Medic coordonator – 1 post (limba franceză, diplomă validată în Franța și înscriere în ordinul medicilor, de preferat geriatrie);

Ungaria

        Șofer de camion internațional – 75 posturi (minim 1 an experiență în spațiul UE, permis categ. C+E, calificare);

Italia

        Îngrijitoare copil – 1 post (fata serioasa pentru ingrijirea unui copil in varsta de 20 luni, în cadrul unei familii, permis de conducere, limba italiană).

 

Pentru mai multe detalii cu privire la oferetele de locuri de muncă oferite prin rețeaua EURES, persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – dna. Simona Donciu, telefon 0242.315.798 sau pot accesa portalul  http://eures.anofm.ro/.

 

 

 

 

Responsabil mass-media,

Simona DONCIU

 

 

 

 

Error