RADIO TV OLTENITA
Social

AJOFM Călăraşi acordă prime absolvenţilor promoţia 2013 care reuşesc să ocupe un loc de muncă

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii înregistraţi la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – Călărași  pot beneficia, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de prime de încadrare, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

          De asemenea, absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează, în perioada de acordare a indemnizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.
          Dreptul se acordă absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, fiind necesar ca persoana respectivă să îl solicite Agenţiei  în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Statele UE oferă lucrătorilor români 70 locuri de muncă vacante

  

            În această săptămână, statele UE pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin reţeaua EURES, o ofertă de 70 de locuri de muncă vacante.

            Astfel,  persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate, care deţin o calificare precum şi cunoştinţe de limbă străină, pot opta pentru unul din următoarele posturi disponibile:

  Norvegia

       Muncitor constructor  – 2 posturi (cerinte: calificare într-o meserie din domeniul construcțiilor, experiență, limba engleză fluent);

       Manager hotel – 1 post ( cunoștințe și experiență în management și marketing, limba engleză fluent);

       Inginer construcții civile – 1 post (studii superioare, experiență, engleză- fluent);

       Excavatorist – 1 post (calificare, experiență, engleză fluent);

Estonia

       Ospătar/chelner – 2 posturi (calificare, experiență, cunoștințe bune de limba engleză) ;

Danemarca

       Medici  specialiști în diverse specialități – 21 posturi (specialitățile: radiologie, patologie, neurologie, nefrologie, endocrinologie, medicină internă etc., limba engleză/germană  avansat);

Austria

       Muncitor în domeniul forestier – 10 posturi (cunoștințe  limba germană nivel mediu spre avansat);

Slovacia

       Lucrător cu mașini de cusut– 6 posturi (studii gimnaziale, limba slovacă). 

Germania

       Operator mașini mase plastice– 4 posturi (calificare, permis conducere, limba germană). 

Olanda

       Ingineri specializările: utilaj tehnologic, construcții civile, petrol și gaze, mecanică– 21 posturi (studii de specialitate, experiență, limba engleză avansat);

Suedia

       Tehnician în industria laptelui– 1 post (studii superioare, experiență minim 2 ani, limba engleză). 

 

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – dna. Simona Donciu, telefon 0242.315.798 sau pot accesa portalul  http://eures.anofm.ro/.

Angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor şcolare

sunt sprijiniți financiar de AJOFM Călărași

 

 

          În conformitate cu prevederile Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorul care încadreazã în muncã elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiazã, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţã prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

           În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a  judeţului Călăraşi, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie.

          Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic.

          Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii.

          Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi.

          Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Călăraşi – str. 13 Decembrie nr.12, telefon :  0242318376,  0242318377.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Responsabil mass-media,

Simona Donciu