RADIO TV OLTENITA
Social

A fost confirmată prezența virusului de PPA în Floroaica,comunaVîlcelele 

Informare de presă
În data de 5 septembrie 2019 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine
Africane la porcii din exploatatia comerciala detinuta de SC Ilya Agro SRL din
localitatea Floroaica, comuna Vilcelele, județul Călărași.
Exploatatia de porci este o ferma comerciala de reproductie, crestere si ingrasare
suine, in care sunt detinuti pana la 5.000 capete porci.
DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la
data cand s-a suspicionat boala pe cazurile noticate de administratorul
complexului de porci si in baza rezultatului privind diagnosticul pestei porcine
africane, ind recoltate probe sub control ocial, cu rezultat pozitiv pentru pesta
porcina africana .
Pana la conrmarea bolii, exploatatia a fost plasata sub supraveghere ocială și
aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor,
subproduselor și a mijloacelor de transport.
In data de 06.09.2019, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a
reunit in sedinta extraordinara si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi, a
fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi planul de
măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine
administrata de SC Ilya Agro SRL.
Controlul si combaterea bolii, inclusiv masura de ucidere si ecarisare prin metoda
alternativa de ingropare, va zilnic efectuata sub supraveghere sanitara veterinara
ociala, cu aplicarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de combatere a bolii
si a prevederilor stabilite prin manualul operational de interventie in pesta porcina
africana.
DSVSA Calarasi tine sa informeze populatia sub aspectul masurii de ecarisare prin
ingropare ca aceasta este o metoda admisa de legislatia in vigoare in caz de
epizootii si in baza acordului prin studiul hidrogeologic realizat de institutiile
abilitate, in scopul aplicarii cat mai rapide a masurilor de combatere a bolilor,
masura prevazuta de art 4 din OG 24 din 2016.
Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar
porcul domestic si mistretul.
Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate un vector indirect
al transmiterii bolii, acest virus având impact social cat si economic.
Pana la stingerea ociala a bolii pe teritoriul localitatilor: Floroaica, Vilcelele,
Dragos Voda, Bogdan, Socoalele, Vlad Tepes, Mihai Viteazu, Independenta, Visinii
este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la
acestea, a gunoiului de grajd. Miscarea animalelor din celelate specii va
efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza noticarii medicului veterinar de
libera practica de la nivelul localitatii.
DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor
Ord ANSVSA nr 20/2018 privind detinerea in gospodariile populatiei a unui numar
limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord
ANSVSA nr 20/2018, astfel:
Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
Pana la 20 capete suine si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia
declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi,
declararea activitatii la Registrul Ociului Comertului ;
Suinele detinute, obligatoriu vor identicate prin crotaliere.
Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri
agricole, in fonduri de vanatoare.
In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare
de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara adetine certicat de
inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine
necrotaliate vor aplicate amenzi in baa HG 984/2015, cu modicari, in valoare
de pana la 2400 lei.
In gospodariile populatiei , DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :
de a aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare:
Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special
prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii si instalarea de
dezinfectoare pietonale la intrarea in gospodarie si adapostul porcilor;
– examinarea zilnica a efectivelor de porci;
– informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de
boala;
– nu se vor sacrica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in
contact cu acestea;
cadavrele vor mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este
cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care
evolueaza pesta porcina africana.
ESTE INTERZISA ARUNCAREA CADAVRELOR DE PORCI, acestea vor tinute izolat
in gospodarie pana la sosirea medicuui veterinar
Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA:
In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera
prcatica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de
infectie cu PPA, acestia pot despagubiti pentru pierderile suferite conform HG
1214/ 2009, cu modicarile ulterioare HG 484/2018.
Fiecare cetatean este rugat sa colaboreze cu personalul sanitar veterinar si sa
sesizeze orice stare de fapt care ar putea constitui un risc in raspandirea pestei
porcine africane.
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr Viorel BUCUR———-  sursa-https://calarasipress.ro/a-fost-confirmata-prezenta-virusului-de-ppa-in-floroaica-comuna-vilcelele/?fbclid=IwAR1qMKd1cSMMPs8eYng0BbpzZYcJQnFfm_PsxeUiBP3_4PFW4L2T9b-c_Gs