RADIO TV OLTENITA
Social

9 MAI-Ziua Independentei-Ziua Victoriei-Ziua Europei-Proiect educational realizat de SC. GIMN. SPIRU HARET OLTENITA si PRIMARIA OLTENITA !

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  OLTENIȚA

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” OLTENIȚA
Primar,

ȚONE PETRE

 

Director,

PROF. ȚUGUI CRISTINA MONICA

 

 

 

ORGANIZATORI:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  OLTENIȚA

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” OLTENIȚA
PRIMAR: ȚONE PETRE DIRECTOR: PROF. ȚUGUI CRISTINA MONICA

 

 

 

Avizat,

Consilier educativ

Prof. DOBRE SEBASTIAN

 

ECHIPA DE PROIECT

Director: prof. ȚUGUI CRISTINA MONICA

Coordonatori: prof. ACHIM RALUCA, prof. APOSTOL GINA, prof. BÎRĂ NICOLETA,               prof. CIUPEA GHEORGHE, prof. COLONELU SANDA, prof. CONSTANTINESCU DANIELA,   prof. CUCU ECATERINA, prof. DECU MARIANA, prof. DOBRE SEBASTIAN, prof. DRĂGAN  JULIETA,   prof. DUMITRESCU MIRELA, prof. FĂRCĂŞANU MIHAELA, prof. GÜR IRINA,    prof. HOCIOTĂ ELENA, prof. LEFEGIU ANGELA, prof. MĂCINIC LILIANA, prof. MALCIU PETRE, prof. PĂUN ANIŞOARA, prof. ȚURCANU SAMARA CARMEN, prof. STOICAN DORINA, prof. ŢUGUI MONICA, prof. ŢUGUI SONIA, prof. URSU IOANA, prof. ZAMFIR LILIANA, bibliotecar ZMARANDACHE LINA.

 

 

INFORMATII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: ,, ”

    B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic

    B.3. Participanţi: elevii din învăţământul primar şi gimnazial.

 

 1. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea  gustului  pentru frumos, pentru istorie,geografie, literatură, pentru traditii şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistica, spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

 

D.PREZENTAREA PROIECTULUI

 ARGUMENT:

,, Avem nevoie de o şansă ca să putem demonstra de ce suntem capabili”

Ziua de 9 mai are pentru poporul român o triplă semnificaţie. Pe lângă Ziua Independenţei proclamată în 1877, românii sărbătoresc Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945, dar şi Ziua Europei.  În urmă cu 58 de ani, ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a propus Germaniei, dar şi altor state, să pună “bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii”. Data de 9 mai a fost aleasă ca zi a Europei de Consiliul European de la Milano în 1985. România s-a alăturat astfel unei Uniuni de state europene care împărtăşesc aceleaşi valori, având în centru respectul pentru demnitatea umană, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Uniunea Europeană are drept obiective asigurarea păcii şi prosperităţii.

 

MOTIVAȚIA PROIECTULUI:

Idealurile și calitatea vieții promovate de Uniunea Europeană ne motivează că putem avea un viitor mai bun alături de oameni care iși doresc acest lucru, cu adevărat. Cunoașterea semnificației zilei de 9 mai pentru români, a jertfei ostaşilor români pentru apărarea patriei,a istoricului Uniunii Europene, a simbolurilor, tradițiilor și obiceiurilor țărilor europene.

 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

♦  Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor;

♦  Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară şi  plastică;

♦  sa valorifice  ideile, cunoştinţele, noţiunile pe care le au cu privire la Europa şi  locul României în UE

♦  Realizarea unei expoziţii cu lucrările proiectului;

♦ Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor în organizarea unei activităţi cu caracter extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a acesteia;

 

GRUPUL ŢINTĂ

 • beneficiari direcţi: elevii din învăţământul primar si gimnazial ;
 • beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, cadrele didactice implicate, invitaţi, profesorii, care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect;
 • Comunitatea locală.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii lumii si a  valorilor.

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii, cât şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici  precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu.  Activităţile sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate invitaţi).

 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI:

    MONITORIZAREA

Echipa de lucru va realiza fotografii şi publicarea pe site-ul şcolii a activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.

 

DISEMINAREA:

 • prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor;
 • mediatizare în mass-media locală;
 • REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE):
 • jurnal de proiect;
 • album foto;
 • diverse lucrări realizate de elevi;
 • expoziţie de desene;
 • scenete, poezii, cântece,dansuri.

 

IMPACTUL:

 • întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate – pentru descoperirea şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;
 • dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice;
 • implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
 • atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.

 

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  PE CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII   PROIECTULUI ŞI DUPĂ ÎNCHEIEREA ACESTUIA

         Promovarea proiectului;

         Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)

         Mediatizarea în revistele şcolare;

         Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;

         Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în proiect;

         Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;

         Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză;

         Mediatizarea proiectului în  mass-media locală.

 

RESURSELE PROIECTULUI

Resurse umane:

         elevii şcolilor implicate;

         cadrele didactice implicate;

         invitaţi;

         colaboratori;

         părinţi.

 

Resurse materiale:

-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat foto;  un calculator, instrumente muzicale.

-cărţi de istorie şi literatură

-imagini

-steguleţe

-ecusoane

-baloane

-diplome

 

Resurse informaţionale:

 • Internet;
 • CDI;

 

DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:       

 • Limbă si comunicare
 • Socio-umane
 • Educaţie muzicală
 • Educaţie plastică

 

PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI

ACTIVITĂŢI LOCUL DE DESFĂŞURARE PERIOADA
Promovarea şi mediatizarea proiectului în rândurile elevilor,cadrelor didactice şi comunităţii locale

Învăţarea cântecelor şi poeziilor patriotice Lecturarea unor povestiri  cu conţinut istoric

Pregătirea dansurilor

Şcoala Gimnazială      „Spiru Haret” Olteniţa

 

 

 

 

 

7 mai 2018
Confecţionarea de steaguri şi de ecusoane

-steguleţe mici

-ecusoane

-planşe cu tema Uniunea Europeană

-desene cu tema Europa

– expoziţie de desene: “România pitorească”

-poster tematic

Şcoala Gimnazială      „Spiru Haret” Olteniţa

 

 

 

 

CDI

Sala de clasa

 

7-8 mai 2018
Vizionarea filmului „Războiul independenţei „ Clasa a VII-a B

 

7 mai 2018
Prezentarea unor materiale PPT despre al Doilea Război Mondial şi Uniunea Europeană CDI

 

8 mai 2018
Program cultural-artistic

1.     Prezentarea evenimentului -9 mai cu triplă semnificaţie istorică

2.     Imnul Uniunii Europene – „Odă bucuriei”-cântec instrumental orgă-clasa a III –a  A

3.     Dans popular şi prezentarea steguleţelor UE,realizate de clasele I-a A,B,C

4.     „Peneş Curcanul” – poezie şi „Drum bun!”-grup vocal, clasa a VI-a A

5.     Sceneta „ Domnul Goe”- clasa a II-a B

Sala Mare a Primăriei 9 mai 2018
6.     Dans modern – clasa a VI-a C şi a VII-a A

7.     Sceneta „Uniunea Europeană” -clasa aVIa B

8.     „Million Reasons”-cântec, Catrina Teodora -a VI-a B

9.     „Europa”-poezie,Catrina Alexandra,a VI-a B

10.  Dans modern- a VI-a B

11.  Sceneta „Mărul discordiei”- a V-a B

12.  „Shot in The Dark”-cântec, Catrina Teodora,clasa a VI-a B

13.  Poezii în limbile engleză, franceză, italiană-clasa a V-a A

14.  Dans-vals,clasa a VI-a C

15.  „Acele”- cântec -Catrina Teodora, clasa        a VI-a B

16.  Dans tango, clasa a VI-a B