SANTIERUL NAVAL OLTENITA-imagini pentru posteritate !

Fotografia reprezintă o parte din salariații serviciului Controlului Tehnic de Calitate al S.N.O. Primul din
partea stângă, rândul întâi în picioare, halat de culoare închisă, pantaloni culoare deschisă și păr alb este Gică
Chirlomez, iar al șaselea este inginerul Marin Gagelea, șef Serviciul C.T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               O fotografie de grup cu colegii.Fotografie făcută la 27 aprilie 1985 cu prilejul ieșirii la pensie a lui Gică Chirlomez aflat în centrul atenției
și în mijlocul colegilor din cadrul Serviciului C.T.C. Se statuase în timp obiceiul ca cel care se pensiona era
sărbătorit prin organizarea unei mese festive de adio, unde se aduceau în discuție unele evenimente sau întâmplări
mai semnificative din viața celui sărbătorit. Cu acest prilej colegii îi făceau cadou câte un obiect specific
pensionarului: un baston, o pălărie etc. Evenimentul marca un moment de simbioză între bucuria celui care
ieșea la pensie după 30-35 sau 40 de ani de serviciu și tristețea celor care rămâneau și de care se despărțea
pentru totdeauna. Gică Chirlomez face parte dintre puținii care s-au angajat la S.N.O. încă înainte de a pleca
militar, revenind la S.N.O. de unde s-a pensionat. El este singurul care a cunoscut în mod real, felul în care a
luat ființă Șantierul Naval Oltenița de unde a ieșit la pensie și unde și-a petrecut toată viața .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sala de mese a cantinei lungă de 50 de metri și lată de 20 de metri servea și pentru ținerea ședințelor. În
fotografie, la masa a doua, de la stânga la dreapta: 1. necunoscut; 2. Eftimie Nicolae șef birou personal; 3. ing.
Marin Gagelea; 4. ing. Berbescu Sabin; 5. ing. Șerban Mihai. Următoarea masă, a treia de la stânga la dreapta:
primii doi, necunoscuți, al treilea este Constantin Chioseaua, și a patra Elena Micu de la serviciul de personal.
Pavilionul cantinei – care nu mai există – în suprafață de 1.000 de mp, avea dimensiunile: lățime 20 m, iar
lungimea 50 m. Pe lângă cantină exista și Pavilion anexă agricolă, tot în suprafață de 1.000 de mp                                                                                                                                                                                                                        Fotografia făcută la 28.I.1984 reprezintă data la care a ieșit la pensiu Stoian Gheorghe din cadrul C.T.C.
și reprezntă: de la stânga la dreapta 1. Petrică Dulceață maistru 2. ing. Marin Gagelea șef serviciu C.T.C.
3. Dragnea 4. ing. Șerban Mihai și 6. sărbătoritul Stoian Gheorghe.                                                                                           Fotografie făcută la 28.I.1984 cu prilejul ieșirii la pensie a lui Stoian Gheorghe, reprezintă colectivul serviciului
C.T.C. Prezint persoanele cunoscute de la stânga la dreapta: al șaselea de pe primul rând de jos Gică
Chirlomez, atunci în vârstă de 59 de ani. Rândul de la mijloc, în picioare: primul – cu pulovăr deschis – ing.
Marin Gageleașef serviciu C.T.C., al doilea maistrul Petrică Dulceață, al patrulea Petre Dumitru președintele
sindicatului S.N.O., al cincilea ing. Șerban Mihai director adjunct tehnic, al șaselea sărbătoritul STOIAN GHEORGHE, al șaptelea Gheorghe Șerbulea de la serviciul proiectări – cu șapcă de protecție pe cap.                                                                                                                                                                                                          Fotografie făcută pe şantier în faţa scheletului metalic de început de construcţia unei motonave, reprezintă,
de la stânga la dreapta: al patrulea cu capul gol, Dan Micu de la C.T.C., al cincilea cu şapcă şi ochelari, inginerul
Mihai Bălan, lângă el al șaselea George Pârvu delegat permanent la S.N.O. al Uzin-Import-Export Bucureşti,
al șaptelea inginerul Ion Avram directorul Şantierului Naval Oltenița, fost ministru al Industriei Construcţiilor
de Maşini Grele 1987-1989, al nouălea inginerul Bozeanu George, director imediat în perioada ur mătoare de
la pensionarea lui Gristea V. Ion cu data de 16 aprilie 1987, apoi pe această funcţie a fost numit Ion Avram, iar
după ple carea lui Ion Avram cu puţin înainte de revoluţie, a revenit pe funcţie ing. Bozeanu George.                                                                                                                                                                                                            Motonava de 5.000 de TDW ”OLTENIȚA” construită pentru URSS, după probele tehnologice, la recepția
finală, inaugurală, în prezența delegației de specialiști – regiștrii sovietici, din partea Ministerului și a cadrelor
de conducere a Șantierului Naval Oltenița. Fotografia imortalizează acest eveniment și reprezintă de la stânga
la dreapta: ing. Marin Gagelea șef serviciu C.T.C., ing. Șerban Mihai, al treilea este necunoscut, al patrulea
Marin Micu secretarul Comitetului de Partid pe S.N.O., al cincilea este delegat sovietic, al șaselea ing. Bozeanu
George, al șaptelea și al optulea sunt însoțitorii celui din mijloc, iar al nouălea ing. Avram Ioan, ministrul
Industriei Construcției de Mașini Grele – care în anul 1988 avea să fie directorul S.N.O., al zecelea și al unsprezecelea
fac parte din delegație, al doisprezecelea ing. Cristea V. Ioan directorul S.N.O., ceilalți trei membrii din delegație și ultimul Petre Dumitru președintele sindicatului S.N.O.                                                                                                                                                                                                            Fotografie făcută lângă stația de sablat tablă, cu prilejul ieșirii la pensie a controlorului C.T.C. Nicolae
Constantinescu, în mijlocul colegilor din cadrul Serviciului Controlului Tehnic de Calitate – persoane cunoscute,
de la stânga la dreapta: primul rând în picioare: al treilea Petre Dumitru președintele sindicatului S.N.O., al
nouălea în mijloc, cu haine de culoare închisă, cravată și pălărie NICULAE CONSANTINESCU. Lângă el,
deci al zecelea, ing. Marin Gagelea șef serviciu C.T.C. Pe ultimul rând, la mijloc, cel mai înalt, Micu Daniel
(scrie deasupra capului). Era un gest și un obicei frumos, de suflet, sărbătorirea ieșirii la pensie printr-o masă
festivă, o fotografie făcută în grup și acordarea unui cadou simbolic, util pentru perioada când fostul salariat trecea în categoria pensionarilor. Inițiatorul era șeful ing. Gagelea Marin.                                                                                                                                                                                                            Fotografii rare care au darul şi scopul de a recupera – cel puţin parţial – memoria şi a readuce în minte
olteniţenilor mei imagini magnifice de odinioară cu construcţii navale aflate în diverse stadii fizice, cu oameni
cu treburi, cu locuri, date, momente, întâmplări, fapte, evenimente emoţionale trăite, obiceiuri devenite
cutume plăcute, speranţe şi împliniri, ritualuri, cândva frecvente, din tumultoasa viață de altădată a şantierului)
unde mulţi tineri, pentru prima dată în viaţa lor, se angajau aici – unii alături de părinţi- au deprins
meserii specifice în care cu timpul s-au specializat, toate aceste dispărând miraculos integral şi pentru totdeauna,
din care nu a mai rămas decât regretul şi amintirea, dar şi peste acestea, cu timpul, se va aşterne nemiloasa
uitare, nemairămânând nimic.
Acest dezastru generalizat, concertat, davastator, de conivenţă, este consecinţa încălcării brutale a legislaţiei,
a celor mai elementare norme de logică şi bun simţ, a lăcomiei disperate a câtorva indivizi puşi pe
căpătuială masivă şi galopantă – în dispreţul celor mulți, care pentru bani s-au dezumanizat în mod iresponsabil.
Aici este locul unde, cu priceperea şi efortul oamenilor, erau puse în operă materiale foarte grele, voluminoase
şi rezistente și din peste 15.000 de piese, obiecte, articole,aparate etc., rezulta un gigant mijloc de
transport pe apă, o motonavă de 5.000 TDW ca cea din imaginea de mai sus.


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136