168 de locuri de muncă înregistrate în evidenţa AJOFM Călăraşi în această săptămână

La data prezentă, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi sunt înregistrate 168 de locuri de muncă vacante, astfel:

        pentru studii superioare – 6 posturi în meseriile/ocupațiile: economist, agent vânzări,  inginer instalații, inginer construcții civile, referent financiar-contabilitate;

        pentru studii medii – 56 locuri de muncă, pentru meseriile/ocupaţiile: funcționar administrativ, vânzătoare, casier, manipulant marfă, agent comercial, șofer autoturisme și camionete, șofer autobuz, secretară, asistent manager și contabil;

        68 locuri de muncă se adresează persoanelor care au sub un nivel mediu de pregătire şi deţin calificare sau experienţă în una din meseriile: confecționer îmbrăcăminte,  călcător, controlor calitate în confecții textile, vânzător, excavatorist, șofer, brutar, măcelar, ospătar și agent securitate.  

        38 locuri de muncă pot fi ocupate de către solicitanții care nu dețin nicio calificare, în domeniul confecțiilor textile sau alte ramuri de activitate.  

” Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, angajatorii au obligaţia de a comunica la AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. De asemenea, angajatorilor le revine și obligația de a comunica Agenției ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate anterior, în termen de o zi de la data ocupării. Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amenda de la 3000 lei la  5000 lei”.

 

 

Responsabil mass-media,

           Simona DONCIU

 

Error