ZIUA ȘTAFETEI 2015 ACUM DECID EU ! COPIII DECID îN LOCUL ADULTILOR IMPLICĂ-TE dăruind o mică parte din timpul tău liber unui copil !

 

ZIUA STAFETEIELEVI„ZIUA ȘTAFETEI” este un proiect care celebrează dreptul copiilor de a participa în societate și este dedicat tuturor copiilor și tinerilor cu vârste între 12-18 ani care trăiesc în România, inițiat de Fundaţia Terre des hommes împreună cu partenerii săi, în principal Ministerul Educației Și Cercetării Științifice.
Obiectivul principal este participarea la deciziile importante din viața copiilor și a comunității în care trăiesc.
Evenimentul presupune preluarea meseriei visate de către aceștia, o preluare de „ștafetă” autentică, de-a lungul căreia tinerii au posibilitatea de a experimenta meseria, de a lua decizii, de a fi consultați, de a-și exprima propria viziune.
„Ziua Ştafetei” celebrează potenţialul uriaş al copiilor şi tinerilor de a se implica în viaţa socială, de a-şi pune în valoare creativitatea!
De a-și crea prezentul!
De a-și construi viitorul!
Din municipiul Oltenița s-a angajat să participe la acest eveniment un grup de 13 copii, din clasele a VIII-a , Școala Gimnazială „ SPIRU HARET” Oltenița, sub directa coordonare a doamnei consilier școlar Geta Cristea, a doamnei director Monica Țugui și implicit a profesorilor diriginți: Eftene Niculae și Chisăraicu Lucian.
Proiectul se va desfășura în saptămâna 16 – 20 noiembrie 2015 când are loc desfăşurarea activităţilor propriu-zise destinate „Zilei Ştafetei”, urmând ca pe 20 noiembrie 2015 să se organizez festivităţi de celebrare a „Zilei Ştafetei” şi a Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului.
În prezent este perioada de organizare urmată de realizarea de către copiii participanți a jurnalului zilei.
Le dorim din inimă mult succes !

Director Clubul Copiilor nr. 1 Oltenița – Mirela Constantin,
coordonator județean proiect „ Ziua Ștafetei”.