Ziua culturii naționale sărbătorită la Chirnogi 

  La inițiativa și prin implicarea directă a doamnei bibliotecar Mariana Stama,ziua de  15 ianuarie-ziua culturii naționale a fost sărbătorită la Chirnogi in sala frumos amenajata in spiritul aducerii aminte de Eminescu. Manifestarea a fost organizată și moderata de către doamna bibliotecar Mariana Stama avand un caracter interactiv in prezența a numeroase cadre didactice,onorate de către conducerea executivă a comunei Chirnogi,dl primar Ion Stefan și dl viceprimar Adrian State. Au luat cuvântul dl primar,dn-a scriitor Aurora Georgescu, preotul Sandu Moșu, directoarea școlii gimnaziale nr.3 Monica Vasile, învățătorii Maria Cucută, Răboj Geta, Margareta Stefan, profesor Nachiu Daniela, profesor Zorojan Viorica,dl Valeanu Constantin – toți vorbitorii au scos în evidență personalitatea marcanta și geniul marelui poet national Mihai Eminescu.Au fost recitate pe muzica poeziei ,,Sara pe deal” ,diverse strofe din poezii mai cunoscute sau inedite din opera marelui poet. Relu Cotoban a prezentat un album bibliofil de mărimea unei jumătăți de palma apărut în in 1988 și marelui volum de (opere X) publicistica din presa vremii.Felicităm pe doamna bibliotecar Mariana Stama,pe organizatori Biblioteca și Primăria Chirnogi)și pe toți cei prezenți.
    A consemnat pentru Radio tv Oltenița ing Relu Cotoban – corespondentul din teritoriu