PublicitateSocial

StartPrepaid – sistem informatic ce vine în sprijinul Serviciului Public de Ocupare

ANOFM
StartPrepaid este un sistem informatic pentru Cardul Prepaid, dedicat plăţii indemnizației de șomaj implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă împreună cu Soft Business Union SRL.

Astfel, în prezent, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de un sistem informatic funcțional, dezvoltat pentru a asigura mijloacele necesare pentru emiterea, înregistrarea, stocarea, gestionarea și raportarea informațiilor referitoare la plata indemnizației de șomaj către beneficiarii acestora.

Unul dintre avantajele sistemului informatic pentru Cardul Prepaid, constă în faptul că, solicitantul cardului Prepaid nu trebuie să interacționeze cu banca emițătoare de carduri. Întregul suport tehnologic fiind oferit prin unitățile teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
De asemenea, se va oferi consultanță tuturor structurilor SPO în furnizarea acestui tip de service, centrul de suport funcţionând 24 de ore/zi.

Proiectul “Acțiunea: Prepaid! – Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a indemnizației de șomaj” este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ” Investește în oameni” și se înscrie pe Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul Major de Intervenție 4.1-„Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Date de contact:
Constantin Georgescu – Manager de proiect
Tel.: +4 021 303.98.31
E-mail: constantin.georgescu@anofm.ro
Pentru mai multe informații accesați: www.actiunea-prepaid.anofm.ro