Sporuri mai mari pentru profesori valabile de la 1 ianuarie 2017

Nu uitati ca de la 1 ianuarie 2017 a intrat in vigoare Legea nr. 250/2016, lege care aproba si modifica o serie de sporuri si modificari salariale acordate personalului din invatamant.

Practic, Legea nr. 250/2016 aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016, actul din urma introducand in vara unele majorari salariale in domeniile educatiei si sanatatii.
Iata ce spune Legea 250/2016: 
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:
2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant si bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de baza similar in plata sau al salariului de baza maxim se stabileste pe functiile didactice, gradele didactice, transele de vechime in invatamant si gradatiile corespunzatoare vechimii in munca, respectiv pe gradul/treapta profesionala si gradatia corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic auxiliar din institutia respectiva, cu toate elementele care fac parte din salariul de baza, altele decat compensatiile tranzitorii.”sursa-https://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/sporuri-mai-mari-pentru-profesori-valabile-de-la-1-ianuarie-2017-6960.html
Error