Şoldanu / Ion Bucur, fost viceprimar, în conflict de interese!

radio oltenitaAgenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către BUCUR ION, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în perioada 27 iunie 2012 — 31 octombrie 2013.

În perioada exercitării mandatului de consilier local, BUCUR ION a participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu privind aprobarea închirierii suprafeței de 43,2542 ha teren arabil, aparținând izlazului Comunei Șoldanu (teren aflat în domeniul privat al comunei și administrat de consiliul local), iar, ulterior adoptării Hotărârii, a depus oferte în sensul participării la licitația publică cu strigare și a încheiat trei contracte de închiriere, având ca obiect suprafața de 3 ha teren situat în izlazul Comunei Șoldanu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75 și art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393 /2004.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, potrivit căruia ‘Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local’, dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/ 2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine (…)’, și dispozițiile art. 77, alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 393/ 2004, potrivit căruia ‘(…) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali (…) sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței’.MAI MULTE AMANUNTE -AICI-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/administratie/primarii/14724-soldanu-ion-bucur-fost-viceprimar-in-conflict-de-interese

Error