Servicii de informare, consiliere, formare şi mediere aduse la nivelul localităţilor Curcani şi Ulmeni prin intermediul proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi ! FOTO si VIDEO !

În data de 7 mai 2014 a avut loc în localitatea Curcani conferinţa de lansare a proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 12 luni, începând cu martie 2014, fiind implementat de Primăria Curcani, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS) şi Primăria Ulmeni.

 

Scopul proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi este a facilita accesul pe piaţa muncii prin intermediul serviciilor de informare, consiliere, formare şi mediere a persoanelor inactive din localităţile Curcani şi Ulmeni din judeţul Călăraşi, aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

„Într-o economie în continuă schimbare, pentru a obţine un loc de muncă înseamnă a fi o resursă bine instruită şi calificată. Proiectul „Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi” reprezintă o şansă reală pentru locuitorii comunelor Curcani şi Ulmeni aflaţi în căutarea unui loc de muncă de a dobândi cunoştinţe teoretice şi practice şi de a obţine o certificare CNFPA în meserii de bază, precum confecţioner industrial, brutar, măcelar şi lucrător în structuri pentru construcţii, cu cerere la nivel local şi regional, a declarat Aurică Gazu, Primar al comunei Curcani.

 

Prin intermediul activităţilor proiectului, 315 şomeri de lungă durată, persoane fără un loc de muncă sau care provin din sectorul agricol de subzistenţă din localităţile Curcani şi Ulmeni vor fi consiliate şi informate cu privire la modalitatea de aşi pregăti instrumente specifice căutării unui loc de muncă, precum Curriculum Vitae, Scrisoare de intenţie, vor participa la activităţi  de monitorizare a locurilor de muncă disponibile, la campanii de informare si conştientizare privind oportunităţile de formare profesională şi ocupare în domenii non-agricole şi la sesiuni de cursuri teoretice şi practice în vederea formării şi certificării acestora în ocupaţii precum măcelar, brutar, confecţioner industrial şi lucrător în structuri pentru construcţii.

 

Pentru a face faţă schimbărilor tot mai dese de la nivelul pieţei locurilor de muncă este nevoie de o adaptare rapidă la situaţii şi meserii noi, iar în acest context formarea şi certificarea profesională în meserii cu cerere la nivelul pieţei locale şi regionale sunt atribute esenţiale în obţinerea unui loc de muncă. Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor proiectului Noi resurse de accesare a pieţei muncii pentru persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, Călăraşi prin paleta de servicii de informare, consiliere, formare în meserii de bază ca măcelar, brutar, confecţioner şi lucrător în structuri de construcţii, şi ulterior, mediere profesională”, a declarat Mariana Dincă, preşedintele Asociaţiei Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială.

 

La finalul proiectului minim 221 de beneficiari vor fi certificaţi în urma unei evaluări a competenţelor dobândite în meserii ca măcelar, confecţioner industrial, bucătar, lucrător în structuri pentru construcţii şi minim 31 dintre ei vor fi angajaţi, iar cele 2 centre de mediere

Error