SENATORUL PNL IULIAN DUMITRESCU—MASURI DREPTE PENTRU REZULTATE CONCRETE-reducerea CAS cu 5 puncte ! !

Pentru a genera şi menţine ritmuri ridicate de creştere economică pe termen lung, sunt necesare politici susţinute pentru dezvoltarea unei economii competitive, capabilă de performanţe tehnologice, în concordanţă cu condiţiile concurenţiale la nivel european şi global. Aceste politici se impun cu precădere în etapa post-criză, în care presiunea fiscală asupra mediului de afaceri trebuie să scadă pentru a favoriza relansarea sustenabilă a economiei, prin investiţii şi creare de locuri de muncă. În aceste condiţii, iniţiatorii acestei propuneri legislative urmăresc să diminueze povara fiscală din economie prin promovarea unei măsuri fiscale de reducere acotei de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator cu 5 puncte procentuale.

Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator este o măsură aşteptată de către toţi întreprinzătorii, de la cei mici până la marii investitori, cu capital autohton sau străin, care au solicitat constant în cadrul dialogurilor purtate cu ‪#‎PNL‬ adoptarea cu prioritate a acestei măsuri de relaxare fiscală în sfera mediului de afaceri românesc.

Prin reducerea CAS la angajator are loc diminuarea numărului de locuri de muncă “la negru”, precum şi stimularea creării de noi locuri de muncă, ceea ce va ameliora şi încasările bugetare.

Error