Video

Sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oltenița din data de 22.04.2021

RADIO TV OLTENITA

OPRITI PLAYERUL AUDIO-DIN DREAPTA (SUS) PTR. O BUNA VIZIONARE A MATERIALELOR VIDEO                                      1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2020; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
2.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2020 de bugetul local si unele institutii publice locale finantate din bugetul local si din venituri proprii;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2021 si a estimarii bugetare pentru anii 2022,2023,2024 ;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea”Programului de actiuni pentru gospodarirea municipiului Oltenita in anul 2021”;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

5.Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103,bl.Sahia Il.sc.B, sc.C ;

6.Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuinte construite in municipiul Oltenita prin Agentia Nationala pentru Locuinte,situate in b-dul Tineretului nr 93-103,bloc Sahia II, sc.B si sc. C, in b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5.initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita.initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

8.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr.93/24.09.2020 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita

9.Proiect de hotarare pentru inlocuirea unui membru in comisia de specialitate a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru probleme de urbanism si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice,administrarea domeniului public si privat al statului, gospodarire comunala, protectia mediului;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.

10.Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat,cu frecventa, din municipiul Oltenita, care se acorda in anul scolar 2020-2021;initiator: Ivan Cristian-Laurentiu-consilier local

11. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 650.000 de lei pentru finanțarea programelor sportive ale ACSM Oltenița in anul 2021.