Social

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita, convocata pentru data de 30.08.2018, ora 16.00, la sediul din B-dul Republicii, nr.40,

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita, convocata pentru data de 30.08.2018, ora 16.00, la sediul din B-dul Republicii, nr.40, sedinta va avea urmatorul proiect al ordinei de zi:

– Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al d-lui Aprodu Marian

– proiect de hotarare  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile

de administraţie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita.

– proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului  local al Municipiului Oltenita in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor  de invatamant din Municipiul Oltenita.

– proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2018 de catre S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.

– proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2018 de catre S.C. Termourban S.R.L. Oltenita

– proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str. Argesului nr.17A,in suprafata totala de 58,75 mp.,cu destinatia prestari servicii;

– proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita;

– proiect de hotarare  privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute, in favoarea S.C. E- Distributie Dobrogea S.A., asupra unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Oltenita;

– proiect de hotarare privind dezlipirea  unui  bun imobil-teren- in suprafata de 13396,oo  mp, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, Intrarea Calarasi nr.18 F;

– proiect de hotarare privind plata sumei de 10.007 lei catre d-l Fotino Ion Radu;

– proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul de amenajari exterioare in zona limitrofa investitiei “Locuinţe pentru tineri destinate inchirierii” in judeţul Calarasi municipiul Oltenita. b-dul 1 Decembrie 1918.nr.26-30. bloc B5;

– proiect de hotarare pentru abrogarea unor hotarari ale Consiliului local al municipiului Oltenita adoptate in perioada 2012 – 2017;

– proiect de hotarare privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Oltenita in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”

– proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenita a unor bunuri aflate in administrarea SC Ecoaqua SA Calarasi – Sucursala Oltenita, scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestora

– Diverse

 

 

P R I M A R ,                                      SECRETAR ,

 

Ţone Petre                                          Butoi Ion