PoliticVideo

Sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita-27 ianuarie 2022!

Joi, 27 ianuarie 2022, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Oltenita.
? Sedinta s-a tinut online, pe platforma google meet. Pe ordinea de zi au fost discutate si supuse votului urmatoarele proiecte de hotarare:
? Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimărilor pe anii 2023, 2024, 2025;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
? Informare cu privire la activitatea desfasurata si rezultatele obtinute de către Direcţia Politie locala in anul 2021
? Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publica pe anul 2022 al Direcţiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
? Raport informativ privind activitatea Direcţiei Asistenta Sociala pe semestrul II- 2021
? Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2022.;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
? Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita. ;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
? Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile- terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in Municipiul Oltenita, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinatia spatii comerciale; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
? Raportul Directiei Politie Locala nr. 50195/26.01.2022 cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute in perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, conform HCL nr. 131/2021.