SEDINTA CONSILIULUI LOCAL OLTENITA va avea loc pe 27 aug 2015 la ora 16 !

primaria oltenitaIATA PROIECTELE E VOR FI LUATE IN DISCUTIE-(printre ele se afla si cel privind ACREDITAREA ZIARISTILOR-la sedintele consilierilor )-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
-Proiect de hotarare privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei din municipiul Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2015 de catre S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2015 de catre S.C. TERMOURBAN S.R.L. Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Compartimentului Audit intern in cadrul S.C.Termourban S.R.L.Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea statelor de functii actualizate ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanjilor mass – media pentru Consiliul local al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune din blocul G40 situat in municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr.82.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, str.Al.Iliescu nr 45-47,bl.C l,sc.A,et.8,ap.33, catre d-nul IONICA GEORGE-IULIAN, titular al contractului de inchiriere.
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafata de 18,oo mp. situat in municipiul Oltenita, str.M.Eminescu nr.33 D , zona bl.N7-Camin Olfil, pentru amplasarea unei constructii provizorii cu destinatia garaj auto.
-Proiect de hotarare privind concesionarea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafata de 46,oo mp. situat in municipiul Oltenita, str.Argesului nr.23 A, zona latura est a cladirii cu destinatia cabinete medicale, prin incredintare directa, catre SC Cosvi SRL Oltenita, pentru extindere constructie.
-Diverse.
Error