RADIO TV OLTENITA
Social

SEDINTA CONSILIERILOR JUDETULUI CALARASI din 26 aprilie 2018 !

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia

2.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean al județului Călărași

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 31 martie 2018

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017,în exercițiul bugetar 2018

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2018

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății DRUMURI SI PODURI S.A. Călărași, pe anul 2018

7.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 38/2018 privind transmiterea unor bunuri, aflate în patrimoniul Județului Călărași, din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui imobil din domeniul public al județului Călărași

10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiului Călărași, strada Sloboziei, nr. 27, județul Călărași

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

12.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea Consiliului Județean Călărași

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat a Consiliului Județean Călărași cu Primăria Comunei Ștefan Vodă, județul Călărași, în vederea ”Reabilitării infrastructurii educaționale Școala Ștefan Vodă, Comuna Ștefan Vodă, Județul Călărași”

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat a Consiliului Județean Călărași cu Primăria Municipiului Oltenița, județul Călărași, în vederea ”Reabilitării infrastructurii educaționale Școala Gimnazială Spiru Haret, Municipiul Oltenița, Județul Călărași”

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea infrastructurii educaționale Școala Ștefan Vodă, Comuna Ștefan Vodă, Județul Călărași”

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea infrastructurii educaționale Școala Gimnazială Spiru Haret, Municipiul Oltenița, Județul Călărași”

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea infrastructurii educaționale Școala Gimnazială Specială Nr. 1, Municipiul Călărași, Județul Călărași”

18.Diverse

PREŞEDINTE, AVIZEAZĂ,

ec. Vasile ILIUȚĂ SECRETARUL JUDEȚULUI,

Emil MUȘAT