Social

SANCȚIUNI APLICATE LA PETRECERILE ORGANIZATE ÎN JUDETULCĂLĂRAȘI

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au aplicat sancțiuni în valoare de peste 30.000 de lei la petrecerile care au tulburat ordinea și liniștea publică.

Pentru stabilirea ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 30.900 de lei, conform Legii nr. 61/1991R privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, atât organizatorilor cât și interpreților de muzică.

De asemenea, cu această ocazie, conform competențelor, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991 R,  în valoare de 4.500 de lei, de către jandarmi, precum și 25 de sancțiuni contravenționale în valoare de 30.400 de lei,  de către polițiștii locali, 13 la Legea 61/1991 R, 10 conform HCL 32/2017 privind ocuparea domeniului public și 2 la HCL 219/2008 privind regulamentul de gospodărire comunală a municipiului Călărași.

Totodată, s-a avut în atenție legalitatea desfășurării activităților din sfera economică, derulându-se activități specifice de verificare prin structurile specializate.

***

Constituie contravenție și se sancționează conform legii săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte:

Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban;

Neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci, și în alte locuri de distracție sau de agrement pe care le conduc, precum și refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea.