REGULI PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSULUL DE ÎNCADRARE SPECIALIȘTI DESFĂȘURAT LA INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

 

În vederea completării deficitului de personal existent Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a demarat procedura de angajare a 17  posturi de polițiști și 4 de personal contractual, majoritatea de specialiști

 Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea la concurs se face pe specialitate, întrucât, pentru toate specialităţile şi liniile de muncă, concursurile vor avea loc în aceeaşi zi, recomandăm candidaţilor să se înscrie la un singur concurs, neavând posibilitatea fizică de participare la mai multe, probele fiind programate în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pentru toate posturile scoase la concurs.

 

Candidatul se va înscrie la concurs personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, respectiv municipiul Călăraşi, B-dul Republicii nr.44, județul Călărași, pe bază de cerere de înscriere şi dosar de recrutare în volum complet (cu excepţia fişei medicale), până la data de 19.01.2018.

 

Dosarele de recrutare vor cuprinde următoarele documente:

 

  • cererea de înscriere şi CV ;
  • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original.
  • actul de identitate, carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar;
  • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;
  • autobiografia redactată olograf şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
  • acord accesare date;
  • o fotografie color 9 x 12 cm;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
  • un dosar plic.

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele în original care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidaților, originalul acestora fiindu-le restituit pe loc. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele prezentate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Atenţie! După  data limită de înscriere, respectiv data de 19.01.2018, orele 15:00, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

 

Mai multe detalii referitoare la condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://cl.www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs sau la sediul inspectoratului.

 


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136