Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a organizat întâlniri cu agenţi economici şi persoane fizice, proprietari de animale de pe raza administrativă a comunelor Nana şi Radovanu. Aceste întâlniri au fost organizate în cadrul acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată ce se desfăşoară până la data de 31 august 2017.

La întâlnirea cu proprietarii de animale din localităţile Nana şi Radovanu au fost prezentate următoarele aspect: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; reglementări cu privire la exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă; elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi termenele de transmitere a acestora. De asemenea, au fost dezbătute modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2017 la Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată) şi prevederile Ordonanţei nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.SURSA-http://observatorcl.info/2017/08/29/proprietarii-de-animale-din-comunele-nana-si-radovanu-instruiti-de-itm-calarasi/