Social

PROIECTE SI REALIZARI LA NIVELUL MUNICIPIULUI OLTENITA(2004-2008)

In interviul realizat de OLTENITA NEWS TV cu dl MILESCU COSTINEL, in care dansul a prezentat realizarile in mandatul de viceprimar-l-am rugat sa trimita redactiei noastre un material mai amplu si din perioada mandatelor cand a fost primar.Iata ca azi am primit pe mail un prim material legat de perioada primul mandat al sau 2004-2008,material pe care v-il prezentam mai jos !

PROIECTE SI REALIZARI LA NIVELUL

MUNICIPIULUI OLTENITA

In perioada iunie 2004 – iunie 2008

 

 

 

 

 

 • Realizari si proiecte privind Relansarea economica si sociala a municipiului Oltenita:

 

 1. a) Reablitarea zonei industriale a municipiului Oltenita in vederea imbunatatirii climatului socio-economic si de mediu –  PROGRAM PHARE 2004-2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA;

Scopul proiectului: Reabilitarea Zonelor Industriale Sud, Est si Ecluza cat si asigurarea unei surse de apa subterane.

 1. Relansarea economica si sociala a municipiului Oltenita prin dezvoltarea activitatilor turistice – PROGRAMUL RELANSINavand ca scop identificarea oportunitatilor de dezvoltare din punct de vedere turistic al orasului si a zonei limitrofe a municipiului Oltenita.
 2. Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Oltenita:Total-45km.– retea  transport gaze 60 km., realizat retea distributie 12 km. in anul 2005 (14.12.2005); retea distributie 33 km in anii 2006-2008;
 3. Proiectul ,, Oficiul de Afaceri Romano-Bulgar”, finantat prin Programe PHARE CBC. Proiectarea si punerea  in functiune a unui Oficiu de Afaceri Romano Bulgar care sa informeze oamenii de afaceri din zona cu privire la oportunitatile economice si comerciale existente, contribuind la cresterea gradului de cooperare transfrontaliera, prin implicarea la nivel interuman a actorilor locali din zona de granita.

 

 

 

 

 • Realizari si proiecte privind refacerea infrastructurii

( retele apa, canalizare , parcari alei):

    

 1. a) Reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala in municipiul Oltenita . Proiectul are scopul principal de a stabilii, pe baza analizei critice a situatiei existente, posibilitatile privind asigurarea retelelor de canalizare pentru toate locuintele construite din intravilanul municipiului, prin sisteme adecvate .
 2. b)  Parcari in municipiul Oltenita – Scopul este de a organiza optim circulatia rutiera in municipiul Oltenita prin identificarea unor amplasamente situate in intravilanul municipiului Oltenita, in subzone de locuinte colective in cladiri cu mai mult de 3 niveluri , unitati administrative , financiar bancare si de invatamant existente;

Alimentarea cu apa – PROGRAM SAMTID, 28 km.; Aceasta reabilitare consta in inlocuirea conductelor vechi cu conducte din PEID PN 6,repararea si dotarea corespunzatoare a caminelor existente pe zonele avute in vedere .

-bdul. 22 Decembrie-4671 ml;

-str. Gh. Doja – 798ml;

-str. V. Alecsandri-490ml;

– sos Calarasi -1244ml;

-str. S. Haret – 497ml;

-str. Zorilor – 236ml;

str. Al. Ghica-416ml;

-str. Oituz-356ml;

bdul. Marasesti-899ml;

bdul. Tineretului- 1401ml;

bdul. 1 Decembrie-2527ml;

str. N. Balcescu – 331ml;

str. M. Eminescu-756ml;

str. Dr. L. Popescu – 345ml;

str.  Cornisei – 522ml;

str. Digului-175ml;

str. Pescarilor- 1490ml;

str. Al. Iliescu-304ml;

str. I. H. Radulescu-501ml;

str. Argesului- 177ml;

str. M. Bravu-385ml;

str. G. Cosbuc- Macului- 1400ml;

ÿÿ

 

 1. e) Proiect privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din strada Viilor;
 2. f) Proiect privind sistemul de evacuare gravitationala a apelor pluviale din zona str. Gen. Manu si str. M. Eminescu;

 

 • Realizari si proiecte privind modernizarea serviciilor publice:

 

 1. a) “Gestionarea deseurilor in municipiul Oltenita”- finantat prin Programul Phare 2005 CES– Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”

– valoarea proiectului este de 971.685 euro

– implementarea proiectului a inceput cu data de 01.03.2008 si se va derula pe o perioada de 20 luni

-se vor achizitiona: autogunoiere- 4 buc; masina tip sasiu- 1 buc; pubele 240 l- 140 buc; pubele 120 l- 4100 buc; baterii cosuri- 20 buc; containere metalice V=110l- 80 buc; containere metalice V= 5,7 mc- 10 buc; container metalic mobil- 1 buc; container vestiar- 1 buc

-se vor mai realiza in cadrul proiectului si lucrari de constructii pentru punctele de colectare din zona blocurilor- 29 platforme betonate .

 1. b) Transformarea centralelor termice din municipiul Oltenita pentru functionarea cu combustibil gaze naturale si modernizarea proceselor tehnologice.

Cuprinde si contorizare apa calda menajera si transmiterea datelor la dispecerat; -REALIZAT

 1. Infiintarea Directiei Politia Comunitara – in cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

 

 • Realizari si proiecte privind dezvoltarea urbanistica a municipiului Oltenita:

             

 • Lucrari tehnico-Edilitare strada Dr. L. Popescu –lotizari si utilitati(113 loturi);
 • In anul 2006 au fost repartizate 47 loturi si stramutati in urma inundatiilor;
 • In anul 2008 au fost repartizate 54 loturi;
 • Lucrari de contstructii “Amenajare trotuare parcari in bdul. Tineretului din municipiul Oltenita;
 • Marirea spatiului verde;
 • Fluidizarea circulatiei pe bdul. Tineretului care este cea mai circulata artera a municipiului;
 • Realizarea unei retele noi de iluminat;
 • Modernizare strada Argesului –tronson Pietonal:
 • Realizare canalizare pluviala, dalare,reamenajare spatii verzi, iluminat public
 • Lucrari de reparatii si dotari in cadrul Caminului de personae varstnice Oltenita-38 locuri:
 • Avand ca scop asigurarea asistentei medicale si sociale a persoanelor varstine de pe raza municipiului Oltenita;
 • Finalizarea blocului G40-fonduri A.N.L.

 

 • Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie sub 50.000 locuitori. Asigura finantarea celor trei proiecte in valoare totala de 6.592.428 E
 • Reabilitare retele cu apa potabila in municipiul Oltenita;
  • se vor inlocui 25 km.retea;
  • se va realiza contorizarea consumatorilor;
  • valoare: 2.500.000 E
 • Alimentare cu apa din surse subterane de mare adancime prin inlocuirea sursei existente cu patru puturi de  adancime de 450m;
  • valoare 1.064.043 E;
 • Reabilitare si extindere canalizare menajera in zonei de nord si sud din municipiul Oltenita – 11 km. Retea/ valoare 3.028.385 E;
 • ISPA – Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in sectorul de apa potabila si apa uzata din Romania(ISPA2003/RO/16/P/PA/013-4)-“Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Calarasi”- lucrari de investitii, reabilitare si extindere retele de distributie apa si canalizare din mun. Oltenita, finantare 230.000euro( 14000euro pentru anul 2008)perioada de implementare( proiect +investitii) 2007-2013);
 • “Amenajare zone verzi- parc distractii Arges, municipiul Oltenita, judetul Calarasi”, este finantat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor prin Administratia Fondului pentru Mediu:

 

 

 

 

 

 

 • suma finantata este de 1.500.000 lei- suma necesara realizarii primei etape din cadrul proiectului sus mentionat
 • in aceasta prima etapa se vor realiza alei pietonale – 1850 mp; zone verzi- 2500 mp si mobilare zona verde- 150. buc arbori, 150 buc. arbusti, 15 banci, 50 cosuri de gunoi
 • suprafata de parcuri si zone verzi propusa a se realiza prin proiect este de 55.000 mp;
  • “Drum de centura tronson DN 4- DN31” – Programul Operationa Regional- Axa prioritara 2- Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

– stadiul actual- pregatirea cererii de finantare nerambursabila pentru solicitarea finantarii

– se doreste a se realiza un drum de centura in lungime de 3500 m, drum ce va face legatura intre DN 4 ( Oltenita-Bucuresti) si DN 31( Oltenita Calarasi)- varianta ocolitoare a orasului.

 

 

 • Realizari si poiecte privind modernizarea administratiei publice:

 

 1. a) S-a realizat Biroul  unic de relatii cu publicul, ce are ca scop micsorarea tipului de rezolvare a petiilor cetatenilor;    
 2. b) Proiectul ,,e_PrimariaOltenita”, finantat din Programe PHARE-2002-Finantat de Modernizare a Administratiei la nivel local-realizat;Proiectul,,e_PrimariaOltenita”isi propune imbunatatirea capacitatii administratiei publice locale de a gestiona efficient fondurile disponibile.

c)       Unitatea medico-sociala – 22 locuri –realizat, avand ca scop internarea persoanelor fara venituri;

 

 

 

 

 

 

 

 

      Realizari privind activitatea tehnico-edilitare:

 

 

     ▪    Reparatii alei in jurul blocurilor: Suprafata totala-6825 mp

            –  zona bl. T7-St=3541,27 mp- astfalt;

 • G5- St=136,50 mp – astfalt;
 • zona bl.B2-B8 – beton;
 • Luceafarului : zona bl. P29-30-St=1169 mp. – astfalt;
 • zona bl. FZ1-FZ4 St=865,12mp – astfalt;
 • Luceafarului : zona bl. M3,G45,G80,H- St=2282,00 mp;
 • Alex. Iliescu(intre b-dul.Marasesti-b-dul.Republicii)- astfalt;

 

 

 • Drumuri pietruite:
 • Progresului ( intre str. Oituz-str. Razboieni)
 • Laptari;
 • Dr. Lucian Popescu (intre str. Alex. Iliescu-str. Dunarea);

 

 

 

 • Reparatii trotuare cu dale/pavele executate: Total Suprafata: 21.223 mp

 

 • bdul 22 Decembrie: intre sos.Calarasi – PECO, St=5950mp
 • Calarasi : intre bdul. 22 Decembrie – CFR, St=3850mp;
 • Vointa: intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=656 mp;
 • V. Alecsandri: intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=960mp;
 • Al. Ghica: intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=542mp
 • Spiru Haret : intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=474mp;
 • Zorilor: intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=458mp;
 • 9 Mai: intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=167mp;
 • Garofitei: intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=362mp;
 • Pacii; intre 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=295
 • Gh. Doja : str. Pacii- sos. Calarasi, St=2367mp; ;
 • 1 Decembrie: intre str. M. Eminescu – bdul. Marasesti, St=2.100mp;
 • Marasesti : str. Pescarilor– str. Argesului, St=2500mp;
 • Dr. L. Popescu : intre bdul. Tineretului –bdul.

1 Decembrie,St=1393mp

 

 

 • Reparatii trotuare cu astfalt:

Suprafata totala: 24.945mp

 • Tineretului – intre bdul. Marasesti – sos. Calarasi,St=1265mp;
 • Prelungirea Argesului – intre bdul. Marasesti – bdul. Tineretului,St=1393mp;
 • b-dul. 1 Decembrie –intre sos. Calarasi – bdul. Marasesti, St=2058
 • Traian : intre str. Dr. L. Popescu- Pod, St=4841mp
 • Dunarea : intre str. Dr. L. Popescu – Pod, St=3640mp
 • Pescarilor: intre Str.Dr. L. Popescu – bdul Republicii, St=2143mp
 • M. Bravu – intre – str. Dr.L.Popescu – bdul. Marasesti;St=3000mp
 • I H. Radulescu – intre str. Dr. L. Popescu – bdul. Marasesti, St=2000mp
 • Dr. L. Popescu – intre bdul Tineretului si str. Argesului, St=1455mp;
 • N. Balcescu: intre str. Cuza Voda – str. M. Eliade, St=900mp;
 • Marasesti : intre bdul. 1 Decembrie – str. M. Bravu, St=2250mp;

 

 • Lucrari de reparatii trotuare ce urmeaza sa se efecteze in continuare:

Suprafata Totala:10624mp

 • Tineretului : intre str. Dr. L. Popescu – Cale ferata, St=2400mp;
 • M. Eliade: intre str. Dr. L Popescu – str. Marasesti, St=3300mp;
 • Cuza Voda : intre bdul. Republicii – str. Dr. L. Popescu, St=4324
 • Progresului: 600mp;

 

 • Lucrari de astfaltari carosabil:

Total suprafata:37.349mp;

 • Spiru Haret:intre bdul.. 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St=886 mp;
 • Zorilor:intre bdul. 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St = 781mp;
 • 9 Mai:str. 22 Decembrie – str. Gh. Doja, St= 690mp;
 • Pacii:bdul. 22 Decembrie-str. Gh.Doja, St=780;
 • Gh. Doja: intre Str. Pacii –sos. Calarasi, St=5720mp;
 • M. Bravu: intre bdul. Marasesti-str. Dr. L Popescu, St=8430mp;
 • M. Eminescu: intre bdul. 1 Decembrie-str. M. Bravu;intre str. Al. Iliescu-str. 23 Aprilie, St=6071mp;
 • Dr. L. Popescu :intre sos. Portului-bdul.1 Decembrie, St=3540mp;
 • I. H. Radulescu: St=5970mp;
 • N. Balcescu: intre str. Cuza Voda-str. M. Eliade-2185mp;

intre str. Pescarilor – str. C. A. Rosetti-2296mp;

▪   Parcari  

Parcari realizate in anii 2004-2008

 

 • zona bl. FZ-22 locuri de parcare;
 • zona big –10 locuri de parcare;
 • zona G80-37 locuri de parcare;
 • zona bl. Olfil – 13 locuri de parcare;
 • zona bl. T7-25 locuri de parcare
 • zona bl. F2-F3-12 locuri de parcare;
 • zona CT 4 – 90 locuri de parcare;
 • zona CT 8-128 locuri de parcare;
 • zona CEC – 60 locuri de parcare;
 • zona str. Pescarilor-str. Al. Iliescu – bl. M4-M10,bl. P9-P16- – 57 locuri; bl. P1-P8- 53 locuri de parcare;
 • zona bdul. Republicii- bl. K-bl. J – 30 locuri de parcare;
 • zona Baie comunala – bl 110- 111;bl. 119-131- 120 locuri de parcare;
 • zona bdul Tineretului – bl. 101-110;116-118 – 152 locuri de parcare; bl. R, bl. P19-P28-110 locuri de parcare;
 • zona bdul. 1 Decembrie – B2 -B8- 76 locuri de parcare; CT 10 – 10 locuri de parcare ; bl.L2-8 locuri de parcare; bl. A2-62 locuri;
 • zona bdul. Republicii – bl. L-47 locuri de parcare ;bl. D-16 locuri de parcare;
 • zona bdul Marasesti – bl. Z4-Z5-60 locuri de parcare; CT 9-18 locuri de parcare; bl. Z10-Z12-23 locuri de parcare; bl. Ancora -31 locuri de parcare;
 • Zona Gradinita nr. 4-14 locuri de parcare ;
 • Zona str. Al. Iliescu – bl. F2-F3-12 locuri de parcare;bl. G5 -20 locuri de parcare,bl. H-16 locuri de parcare;
 • Spital 38 locuri de parcare

TOTAL =1370 locuri de parcare;

 

▪   Iluminat public (7 km retea noua):

 

 • reparatii generale pentru intregul sistem de iluminat public si intretinere curenta;

A fost achizitionata autoscara pentru activitati de reparatii si intretinere iluminat public.

▪   Canalizare    

 

  Canalizare menajera: Lungime totala-9 km.

 

– str. 9 Mai-2050 ml.;

– str. Gh. Doja -1800ml;

– str. Pacii-200ml;

– str. I.H. Radulescu : intre str. M.Eminescu- str. Gen. Manu-250ml

– str. M. Bravu- 800 ml;;

– str. Spiru Haret-600ml;

– str. Cuza Voda: intre bdul. Republicii- str. M. Eminescu -700ml;

– str. 23 Aprilie-intre str. Dr. L. Popescu-str. M. Eminescu-700ml;

– str. Vointa 1900ml;

  Canalizare pluviala( gaigere):

 • Toate intersectiile cu b-dul. Republicii;
 • Intersectiile cu B-dul. Marasesti ;
 • Intersectia b-dului 1 Decembrie cu str. Oituz;
 • AII( zona CT 8);
 • Zona bl. Sahia II

 

▪   Spatii verzi:

 

–    reamenajare Parc Flacara;

 • sistematizare verticala b-dul. Tineretului, bl. SahiaII, sc. B,C;

–    zona Bl. B2,B8,B9;

 • zona bl. A2;
 • reamenajare zona verde : b-dul. 1 Decembrie, Parc Central, Luceafarului
 • Reamenajare spatii verzi bdul. 22 Decembrie;
 • Reamenajare spatii verzi sos. Calarasi;
 • Zona 101-110;
 • Zona bl. 111-130;
 • Zona bl.R , bl. P7-P28;
 • Argesului –Tronson Pietonal;
 • Sistematizare zona str. Dr. L. Popescu;
 • Scuar-intersectia bdul. Tineretului cu Dr.L . Popescu (Biserica de lemn);
 • S-au plantat 1800 bucati arbori in aliniamente stradale , spatiile verzi din jurul blocurilor si in parcuri ( platani, paltini de munte , paltini argintii, tei, frasini, salcia , artari pletosi , ulmi pletosi, thuja), 1000 bucati arbusti ( zamosita de Siria, berberis, yenuper tarator,gutui ornamental, cotoneaster),30.000 diverse soiuri de lalele, 50.000 bucati/an diverse specii floricole ( panselute, myosotis, paralute, petunia, dahlia, craite)
 • plantat 1600 buc. Salcami; 300 buc. Plopi- zona cimitir;

 

 • Lucrari de aparare impotriva inundatiilor:

 

Datorita cantitatilor mari de precipitatii  in perioada iulie-septembrie 2005, urmatoarele  zone ale municipiului Oltenita au fost inundate: str. Digului , str. Dr. L. Popescu, str. Cornisei, str. Gen. Manu, str. N.Balcescu, str. 23 Aprilie, str. 1 Decembrie, str. Viilor, str. Barierei.

Ca urmare, in municipiul Oltenita in aceasta perioada au fost afectate 197 case, din care 24 cazute;

 • Reconstructie 24 case cu materiale primite din partea Guvernului Romaniei;

Pentru evitarea acestor situatii, s-au efectuat urmatoarele lucrari:

 • Curatat canal de evacuare ape pluviale( de la CTZ – str. Dr. L. Popescu – 4.5 km.);
 • Achizitionat trei motopompe (135mc/h);
 • Curatat canal de evacuare str. Cornisei – str. Dr. L. Popescu;
 • Executat podet (Ø-1400) evacuare ape pluviale din str. Cornisei – str. Dr. L. Popescu;
 • Executat canal evacuare apa pluviala zona str. 23 Aprilie – str. Balcescu – str. Dr.L.Popescu-1,3km.;
 • Realizat subtraversare cale ferata ( conducta Ø-500) zona str. Gen. Manu;
 • Canal evacuare sos.Calarasi – Statie electrica-CFR(800m);
 • Sistem de evacuare ape pluviale str. Viilor
 • Realizat subtraversare cale ferata sos. Calarasi;
 • Sistem de colectare si evacuare ape pluviale str. 1 Decembrie- str. Gen. Manu;
  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

            Lucrari  executate in cadrul Scolilor si Gradinitelor din                  municipiul   Oltenita:

 • Lucrari de imprejmuire ( gard) Scoala cu clasele I-VIII”M.Eliade”;
 • Lucrari de imprejmuire ( gard) Scoala cu clasele I-VIII nr.2;
 • Reparatii fatada – Gradinita nr. 4;
 • Construirea unei gradinite noi –Gradinita nr. 5;
 • Construirea Gradinitei nr. 1( Sala de Sport a liceului);
 • Construirea unei noi Sali de Sport in incinta Scolii ”M.Eliade;

  ÿÿ

 

▪   Cimitir:

 • extindere 900 locuri;

 

 • Finalizat constructie Biserica,, Sfantul Gheorghe” – 2006;

  ÿÿ
 • In curs de executie Capela din incinta cimitirului

“ Eternitatea”

 

 

 • Proiecte ce reprezinta prioritati pentru viitor

 

 • Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie sub 50.000 locuitori.
 • Gestionarea deseurilor in municipiul Oltenita”- finantat prin Programul Phare 2005 CES.
 • ISPA – Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in sectorul de apa potabila si apa uzata din Romania(ISPA2003/RO/16/P/PA/013-4).
 • Crearea unui Parc industrial;
 • Extinderea suprafetelor de zone verzi din municipiu.
 • “Drum de centura tronson DN 4- DN31”