PRIMARIA OLTENITA-COMUNICAT DE PRESA !

Comunicat de presă

Începând cu data 22 februarie 2021 Directia Asistenta Sociala Oltenita va începe livrarea de pachete cu produse de igienă si alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2019/2021.

Întrucât ne dorim ca beneficiarii acestui program să fie cât mai bine informați, dar și pentru a veni în sprijinul autorităților locale, care prin serviciile de asistență socială, vor realiza distribuția efectivă a pachetelor, facem următoarele precizări cu privire la modificările cele mai importante ale programului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.
Prin actul normativ sunt stabilite 3 (trei) categorii de persoane care au calitatea de destinatari finali ai POAD, și anume:

-persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (titularii aflați în plată);

-familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin dispoziţie scrisă a primarului (titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie a acestora);

-persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.( copii cu handicap grav)
Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul respectiv.

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Ridicarea ajutoarelor se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetelor cu produse de igienă si alimentare de către destinatarii finali.

Distribuirea produselor se va face la adresa din str. Traian, nr. 16- sediul Cantinei de ajuor social conform orarului:
Luni-Joi 08-16.30
Vineri 08-14,00

Error