RADIO TV OLTENITA
Stiri

PRIMARIA OLTENITA-?????????? ????? ???????? ???? ?? ??? ??. ?????????? ???? ??????? ?? ?????????? ???? ??:?? – ??:?? ( ???????? ?? ???????)

Deoarece rata incidentei in ultimele 14 zile a coborat ??? ?,? , isi inceteaza aplicabilitatea unele dintre măsurile stabilite prin Hotărârile CJSU Călăraşi in municipiul Oltenita, astfel : ?????????? ????? ???????? ???? ?? ??? ??. ?????????? ???? ??????? ?? ?????????? ???? ??:?? – ??:?? ( ???????? ?? ???????). ?? ???? ??????????? ???????????? ????????? ?????̆?̧?????̆ ?̂? ????̧?? ?̂?????? ?̂? ???????? ??̆????? ?? ????? ?̧?/??? ??????? [conform cu Hotărârea de Guvern nr. 432/2021]. Raman in vigoare urmatoarele masuri:
– Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă
– Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor
populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii
– Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă
– Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară
– Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau
reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate
– Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber
– Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente
– Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente
– În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi
familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri
– În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00
– În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul
orar 20,00-5,00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase
– În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 8 mai-9 mai 2021, în intervalul
orar 20,00-5,00 pentru deplasarea şi participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan;
– Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă
– Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi
-Măsurile prevăzute mai sus, se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
-În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi mai sus este restricţionată sau închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective
-Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile
special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi
participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite
-Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci
– Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise/sau deschise, publice și/sau private
sunt obligați să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05,00 – 21,00
– Prin excepție în intervalul orar 21,00 – 05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu
activitate în livrare la domiciliu
– Prin excepţie la cele de mai sus, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată
de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară
– Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine,
locuri de joacă şi săli de jocuri;
– Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă
HOTARAREA CJSU Calarasi NR. 49/12.04.2021 este in vigoare pana la 26.04.2021. https://www.calarasi.ro/pds2021/SKM_36721041414440.pdf