PRIMARIA OLTENITA-𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐅𝐥𝐚𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐚

În data de 26.04.2021, primaria Municipiului Oltenița a încheiat cu RADEF ,,ROMANIAFILM’’ protocolul de predare-primire a imobilelor “Cinematograf Flacăra” și „Grădina de vară” .
O lună mai târziu, în data de 19.05.2021, s-au preluat aceste imobile prin Procesul verbal de predare-primire nr. 15174/19.05.2021 si 15177/19.05.2021.
Prin adresa nr. 0428/03.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oltenița sub nr. 5751/11.03.2021, RADEF-ul a înștiințat Primăria Municipiului Oltenița faptul că deși ambele imobile sunt libere de sarcini și ipoteci, în Cinematograful Flacara își desfășoară activitatea societatea S.C. Nicolas Company S.R.L., societate care a avut în trecut contract de închiriere, iar imobilul ,,Grădina de Vară’’ este ocupat de societatea Montana S.R.L
Mentionam faptul ca RADEF-UL nu a putut evacua ocupanții deoarece instanța a considerat ca nu au calitatea necesară.
Precizăm faptul că în procesul verbal de predare primire a Cinematografului Flacăra s-a consemnat starea în care se află spațiul la momementul predării-primirii și anume:
– invelitoare (acoperiș) degradată cu infiltrații,
– finisaje – exterioare / interioare degradate,
– instalație electrică funcțională-parțial,
– instalația sanitară-funcțională( doua grupuri sanitare, unul funcțional iar);
– uși, ferestre, geamuri – la intrare exista tamplarie PVC cu geam termopan, iar la etaj – geamuri sparte parțial; în lateral exista ușa și geamuri din tamplarie aluminiu și geam termopan, asa cum reiese si din materialul video prezentat.
În ‘’Grădina de Vară” s-a constatat că iși desfășoară activitatea mai multe societati comerciale, fapt consemnat si în Procesul verbal de predare-primire, iar starea în care se afla spațiul la momentul predării, au fost notate observatii cu privire la:
– instalația electrică (funcțională parțial),
– instalația sanitară-nefuncțională,
– grupuri sanitare-nefuncționale,
– uși, ferestre, geamuri -la intrare – tâmplărie PVC cu geam termopan.
După preluarea celor doua imobile, Consiliul Local este obligat ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investitiile necesare reabilitarea, dotarea și modernizarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic preluate.
Cinematograful Flacăra a fost construit în anii 1929 -1931 si are urmatoarele particularitati:
– suprafața teren: 580 mp;
– suprafața construita: 495 mp,;
– suprafața desfășurată: 976 mp;
– nu deține Carte Funciara.
În ceea ce privește Grădina De Vară, aceasta avea o capacitate de 150 locuri cu o suprafața de aprox. 580 mp.
Așa cum rezultă din documentele de predare primire a cinematorgrafului Flacăra și a Grădinii de Vară, precum și din materialele foto-video prezentate, se constată ca aceste două imobile sunt într-o stare avansată de degradare, fapt pentru care se propun urmatoarele:
– intocmire documentație carte funciară;
– efectuarea în regim de urgență a reparațiilor necesare menținerii în stare de siguranță a celor două imobile, urmând ca după efectuarea acestor reparații să se asigure investițiile necesare reabilitării, dotării și modernizării sălii și grădinii de spectacol cinematogfrafic preluate.
În ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oltenița, ce a avut loc astăzi, 29.06.2021, a fost votat Proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului de predare – primire a imobilelor Cinematograf “Flacăra” și Grădina de vară “Flacăra”, încheiat între Municipiul Oltenița și R.A.D.E.F. “RomaniaFilm” ;

Error