PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA -Vom avea sau nu BALCI -la sfarsitul lunii august in Oltenita ?

Pentru organizarea Târgului Anual (Bâlci) de către Primăria municipiului Oltenița în zone publice, trebuie să se țină seama de prevederile Articolului 7, alin.1 din HG 348/2004, litera C, privind exercitarea formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestării de servicii în unele zone publice, precum și cerințele minime de dotare necesare realizării acestor activități prevăzute în Ordinul nr 335/2020 și a Regulamentului de aplicare din 4.12.2020, din care enumerăm următoarele măsuri in vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 :
🔻 afișarea regulilor de acces, de protecție individuală, de distanțare fizică și de igienă în locuri vizibile în piața agroalimentară/piața volantă/târg;
🔻 accesul în piețele agroalimentare, inclusiv în piețele volante și a târgurilor, se face cu respectarea de către utilizatori a distanțării de minimum 2 m. Se vor monta marcaje;
🔻 limitarea accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a târgului;
🔻 stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice. Traseele pentru circulația în interiorul târgului vor fi separate: unul dedicat intrării și unul dedicat ieșirii, astfel încât să se evite aglomerația, precum și intersectarea consumatorilor. Vor fi marcate sensuri de circulație;
🔻 accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în târg. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
🔻 utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă/târg. Totodată vor fi amplasate și semnalizate recipientele unde se vor arunca măștile și mănușile folosite;
🔻 la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă/târg se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
🔻 dezinfecția zilnică și ori de câte ori e nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate de către Ministerul Sănătății;
🔻 dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în piața agroalimentară/piața volantă/târg;
🔻 utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact direct, precum mezelurile, brânzeturile vrac sau salatele, este obligatoriu să poarte mănuși și mască de protecție;
🔻 produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecției igienico-sanitare, cu folii din plastic a căror utilizare în scop alimentar să fie avizată;
🔻 standurile se vor proteja cu ecrane din material transparent, care să asigure protecție igienico-sanitară atât alimentelor, cât și vânzătorilor, sau cu folie, pentru o dezinfectare mai ușoară a acestora. Dezinfectarea va viza toate suprafețele pe care sunt amplasate produsele agroalimentare destinate comercializării, inclusiv cântare, pardosele, geamuri, rafturi de depozitare, vitrine, și se va realiza cu soluții biocide, pe bază de clor sau alcool, atât dimineața și seara, cât și pe parcursul zilei;
🔻 toți comercianții vor fi dotați cu măști și mănuși, pe toată durata programului de lucru;
🔻 verificarea, în permanență, a funcționării în bune condiții a instalațiilor de apă curentă și de canalizare de la nivelul bazinelor compartimentate pentru spălarea legumelor și a fructelor, precum și din grupurile sanitare, iar în cazul apariției oricăror defecțiuni să se asigure repararea imediată a instalațiilor de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
🔻 verificarea, în permanență, a stării de curățenie din anexele și din grupurile sanitare, asigurând spălarea și dezinfecția la fiecare oră sau ori de câte ori este necesar a acestora;
🔻 verificarea, în permanență, a materialelor necesare igienei personale, pentru persoanele care folosesc grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie igienică, săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare, substanțe dezinfectante);
🔻 asigurarea, în permanență, a colectării selective și evacuării zilnice a deșeurilor solide în recipiente de gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș, care se vor spăla și dezinfecta după golire;
🔻 asigurarea, după finalizarea programului de funcționare, a verificării mobilierului din piață/târg, igienizarea grupurilor sanitare prin spălare și dezinfecție, spălarea cu jet de apă sub presiune și dezinfecția incintei pieței/târgului după ce au fost efectuate procedurile de curățenie;
🔻 aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte de deschiderea programului de funcționar

Error